วิธีรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานที่คิดแต่ด้านลบในที่ทำงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, วิธีรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานที่คิดแต่ด้านลบในที่ทำงาน

วิธีรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานที่คิดแต่ด้านลบในที่ทำงาน
เพื่อนร่วมงานหลายคน ปล่อยให้ความคิดในด้านลบเกิดขึ้นมา เพราะพวกเขาคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆ ในบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ อาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่า ตัวเขาเองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม เหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอในทุกองค์กร ตัวคุณเอง มีส่วนที่จะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ดีขึ้นได้ ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องตามวิธีต่อไปนี้

ตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนร่วมงานบ่นในเรื่องการทำงาน จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าพวกเขาเกิดความรู้สึกว่ามีคนที่สนใจรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ เพราะเป็นเรื่องปกติที่ในบางครั้ง คนทั่วไปจะแสดงออกถึงอารมณ์และทัศนคติด้านลบออกมาซ้ำๆ เมื่อพวกเขารู้สึกว่า ไม่มีใครที่เข้าใจถึงความรู้สึกที่พวกเขาต้องเผชิญจริงๆ คุณอาจจะใช้วิธีตั้งคำถามบ้าง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและหาคำตอบให้กับสถานการณ์ คุณจำเป็นที่จะต้องคอยเตือนตัวเองว่า จะตั้งใจฟังเขาอย่างจริงจัง และตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ

ให้ความร่วมมือ ถ้าหากคุณเชื่อว่า เพื่อนร่วมงาน มีเหตุผลอันสมควรที่จะคิดแต่ด้านลบในการทำงาน และเมื่อคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริง ถามเขา หรือยื่นมือเข้าช่วยหากเขาต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา คุณอาจจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หรือไอเดียดีๆ ที่เขาไม่เคยคิดมาก่อน หรืออาจจะแนะนำถึงหนังสือดีๆ ที่คุณเคยได้อ่าน
อย่างไรก็ตาม บทบาทของคุณ ไม่ใช่ผู้แนะนำหรือให้คำปรึกษาไปทั้งหมด คำแนะนำสั้นๆ อาจเป็นตัวช่วยให้เพื่อนร่วมงานมุ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และช่วยหาสาเหตุของการเกิดปัญหาในการทำงานได้ง่ายขึ้น

ในบางกรณี เพื่อนร่วมงานเพียงแค่ต้องการบ่นออกมาให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ฟัง เป็นเพียงแค่นั้นจริงๆ เพื่อนบางคนก็ไม่ได้ต้องการคำแนะนำจากคุณ หรือต้องการหาต้นตอของปัญหา ในกรณีนี้ คุณแค่เพียงรับฟังเขาเท่านั้น และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังเขาต่อเนื่องเป็นระยะยาว เพราะการรับฟังเขาบ่นทุกวันๆ จะรบกวนการทำงานของคุณ และอาจเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของคุณไปเป็นด้านลบ ใช้วิธีบอกเพื่อนร่วมงานไปตรงๆ ว่าคุณชอบที่จะเปลี่ยนเรื่องไปพูดคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำงานมากกว่า

เมื่อคุณฟังเพื่อนร่วมงานที่พูดแต่ในด้านลบ และรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่มีเหตุผล คุณต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยการอธิบายหรือบอกข้อเท็จจริงให้เขารับรู้ ใช้วิธีง่ายๆ ด้วยการฟังอย่างสุภาพ และแสดงความเข้าใจเมื่อเริ่มสนทนา เพื่อนร่วมงานจะรู้สึกได้ถึงความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นพวกเดียวกัน บอกเพื่อนร่วมงานว่าคุณเข้าใจถึงความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดี และปรารถนาที่จะให้เขามีความสุขในการทำงาน แต่คุณไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ไม่ถูกต้องที่เขาได้ทำ

การเข้าถึงเพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติด้านลบในการทำงาน ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างถูกวิธี หากคุณไม่ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน และปล่อยให้สถานการณ์ย่ำแย่ไปเช่นนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา จะส่งผลถึงตัวคุณและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรลดน้อยลง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM