วิธีเบื้องต้น ในการเขียนใบสมัครงานให้ถูกต้อง | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, วิธีเบื้องต้น ในการเขียนใบสมัครงานให้ถูกต้อง

วิธีเบื้องต้น ในการเขียนใบสมัครงานให้ถูกต้องถ้าคุณกำลังมองหาวิธีทีทำให้ผู้ว่าจ้าง สนใจในตัวคุณ คุณจะต้องทำให้เรซูเม่ และใบสมัครงานของคุณโดดเด่นออกมาจากใบสมัครงานของคนอื่นๆ นี่จะเป็นคือคำแนะนำที่คุณจะสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ และถึงแม้ว่ามันไม่ได้ยืนยันว่า ผู้ว่าจ้างจะเลือกคุณ แต่คุณก็ไม่ควรปล่อยให้โอกาสและความถูกต้องหลุดมือไป

สมัครงานให้ตรงกับคุณสมบัติของตัวเอง
ใบสมัครงานจำนวนมาก ถูกส่งไปยังผู้ว่าจ้าง โดยที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทผู้จ้างงานได้ประกาศไว้ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณเปลืองทั้งกระดาษ ค่าส่งจดหมาย ทั้งยังเปลืองเวลา ถ้าคุณคิดว่าคุณสมัครงานเพราะ คุณ “อาจจะ” เหมาะสมกับงานนั้น หรือ คุณอาจจะได้งาน ขอแนะนำว่า คุณมีโอกาสน้อยมาก ที่จะไปแข่งขันกับผู้สมัครคนอื่นได้
วิธีที่ถูกต้องก็คือ คุณจะต้องระบุถึงคุณสมบัติและความสามารถให้ชัดเจน รวมถึงประวัติการทำงาน อธิบายอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เพราะโดยส่วนมากแล้ว ผู้ว่าจ้าง ใช้เวลาอ่านใบสมัครงานแต่ละฉบับแค่ประมาณ 5 นาที คุณจึงจะเป็นต้องสรุปคุณสมบัติของตัวเองอย่างกระชับ เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ที่จะต้องค้นหาคุณสมบัติที่โดดเด่นของคุณเอง

เขียนตำแหน่งงานที่คุณต้องการบนซองจดหมายให้ชัดเจน
ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชัดเจน และเขียนให้เด่นชัด ที่อยู่ของผู้จ้างงานที่ถูกต้องและชัดเจน จะเป็นข้อบ่งบอกว่า คุณมีความละเอียดรอบคอบดี เขียนอย่างสุภาพ และเว้นช่องไฟสวยงาม ระวังเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง ให้ความสำคัญกับการเขียนและการจัดหน้ากระดาษให้สวยงามและอ่านง่าย

ขึ้นต้นด้วยความสามารถที่เป็นจุดแข็งของคุณ
คุณจำเป็นที่จะต้อง ทำให้ตัวเองแตกต่างจากผู้สมัครงานอีกนับร้อยคน ในเรซูเม่ของคุณ จะต้องเริ่มต้นด้วย ประวัติและประสบการณ์ที่สำคัญที่สุด และต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งงานที่คุณต้องการมากที่สุด
ความสามารถเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับงาน ก็ช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้งานมากขึ้นเช่นกัน แต่หากคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เพิ่งจบใหม่ ให้คุณเริ่มต้นด้วย วิชาเอกที่คุณเรียน และ วุฒิการศึกษาที่คุณได้รับ

ถ้าคุณเคยทำงานมาแล้ว ควรเริ่มต้นด้วย บทสรุปถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมา ชื่อบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบเรียงตามลำดับเวลา ผลงานและประกาศนียบัตรที่คุณได้รับ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และรายชื่อซอพแวร์ที่คุณใช้งานเป็น กุญแจสำคัญอยู่ที่ คุณจะต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ผู้ว่าจ้างอ่านแล้วเข้าใจง่าย ดูแล้วมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณต้องการ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM