อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2553

 

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ

พื้นที่

206 กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดสมุทรปราการ
205 จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรสาคร
204 จังหวัดภูเก็ต
184 จังหวัดชลบุรี  และสระบุรี
181 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
180 จังหวัดฉะเชิงเทรา

178

จังหวัดระยอง

173

จังหวัดนครราชสีมา  พังงา  และระนอง
171 จังหวัดเชียงใหม่
170 จังหวัดกระบี่ ปราจีนบุรี  และลพบุรี

169

จังหวัดกาญจนบุรี

168

จังหวัดเพชรบุรี
167 จังหวัดจันทบุรี และราชบุรี

165

จังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง

164

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
163 จังหวัดเลย สมุทรสงคราม  และสระแก้ว

162

จังหวัดตรัง
161

จังหวัดสงขลา

160 จังหวัดชุมพร ตราด นครนายก  นราธิวาส  ยะลา  ลำพูน   อุทัยธานี และอุบลราชธานี

159

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัตตานี  พัทลุง   สตูล   สุราษฎร์ธานี   หนองคาย และอุดรธานี
158 จังหวัดกำแพงเพชร  ชัยนาท   นครสวรรค์   เพชรบูรณ์ และสุพรรณบุรี  
157 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงราย บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร

156

จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง และหนองบัวลำภู

155

จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

154

จังหวัดมหาสารคาม

153

จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์

152

จังหวัดน่าน และศรีสะเกษ

151

จังหวัดพะเยา พิจิตร และแพร่

 

 

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2553

 หมายเหตุ        1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

                            (ฉบับที่ 4)  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2553 เป็นต้นไป  

                       2.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่

 ที่มา : mol.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM