HR สร้างคนให้เป็นมนุษย์ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, HR สร้างคนให้เป็นมนุษย์

HR สร้างคนให้เป็นมนุษย์
ผ่านไปหลายอาทิตย์ที่ชีวิตดูสับสน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงทั้งกายและใจจนต้องหามุมสงบๆเพื่อหาเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่องก็พอดีเกิดปัญญาจากการอ่านหนังสืองานศพของคุณพ่อเพื่อนที่เกี่ยวกับคำประพันธ์บทพระธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ในชื่อเรื่อง"เป็นมนุษย์หรือเป็นคน?"
       
       หลายองค์กรที่มุ่งสร้างคนด้วย Hardware คือมุ่งให้ทำงานได้ ทำงานเป็นทำงานเก่งและรอบรู้ จึงอยู่ในองค์กรเพียงแค่ทำงานแลกกับเงินไปวันๆ เท่านั้น หาความซื่อสัตย์ ความทุ่มเท ความผูกพัน ความอยากคิด อยากทำอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไม่ได้ องค์กรจึงมีเพียงร่างที่เหมือนหุ่นยนต์มาทำงาน แต่ไร้จิตวิญญาณ องค์กรเหล่านี้จะเดินหน้าไม่ได้ไกล และเดินไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ ความยั่งยืนแทบไม่ต้องถามถึง คำว่า "คุณภาพ" ตลอดกาลจึงหาได้ยากยิ่ง เพราะ Software ที่สร้างคนจากข้างในจิตวิญญาณไม่ได้ทำ
       
       เพราะเป็นการลงทุนที่จับต้องยาก จึงมักทำให้ผู้บริหารมองข้าม ไม่เห็นความสำคัญ เพราะไม่สามารถรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะเป็นเรื่องเหนื่อยของ HR ที่เป็น HR ด้วยจิตวิญญาณที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะ HR ต้องเชื่อมั่นในการสร้างคนให้ครบทุกมิติ คือ กาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณนั่นคือการมุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์
       
       ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านเขียนไว้ว่า..
       
       เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง
       เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน
       ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน
       ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา
       
       ใจสอาด ใจสว่าง ใจสงบ
       ถ้ามีครบ ควรเรียก มนุสสา
       เพราะทำถูก พูดถูก ทุกเวลา
       เปรมปรีดา คืนวัน ศุขสันติ์จริง
       
       ใจสกปรก มืดมัว และร้อนเร่า
       ใครมีเข้า ควรเรียก ว่าผีสิง
       เพราะพูดผิด ทำผิด จิตประวิง
       แต่ในสิ่ง นำตัว กลั้วอุบาย
       
       คิดดูเถิด ถ้าใคร ไม่อยากตก
       จงรีบยก ใจตน รีบขวนขวาย
       ให้ใจสูง เสียได้ ก่อนตัวตาย
       ก็สมหมาย ที่เกิดมา อย่าเชือนเอยฯ
       
       เขียนถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดกว่าสองเดือนและคืนวันอันเลวร้ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม วันที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันดำสลับกับแสงสีส้มจากเปลวไฟที่เกิดจากการวางเพลิงก่อเหตุจราจล ทำร้าย ทำลายสถานที่ทำงาน อาคาร บ้านเรือน และแม้แต่ชีวิตประชาชนที่บริสุทธิ์นั้นเป็นการกระทำของคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใคร.....
       
       ยังไม่สายเกินไปที่ทุกฝ่ายจะหันหลังกลับมาร่วมมือกันสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์สายพันธุ์ไทยที่ยกระดับจิตใจไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวไกลด้วยกันโดยเริ่มจากเรานี่แหละ เพราะในองค์กรของเราก็มีคนหลายสีที่อยู่รวมกันจึงอยากเห็น HRสร้างคนในองค์กร ให้เป็นมนุษย์ในองค์กร
       
       เพื่อขยายสู่สังคมโดยรวมคนละไม้คนละมือ เพื่อใช้หนี้แผ่นดินและเป็นการทำหน้าที่ที่ดีถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยด้วยกันนะคะ...ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
       
       ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล
       ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์
       กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 7 มิถุนายน 2553 11:44 น.

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM