พี่เลี้ยง.. บุคคลที่มีค่ายิ่งที่น้องใหม่ในองค์กรควรแสวงหา | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, พี่เลี้ยง, ระบบพี่เลี้ยง ในองค์กร

พี่เลี้ยง.. บุคคลที่มีค่ายิ่งที่น้องใหม่ในองค์กรควรแสวงหา
ระบบพี่เลี้ยง ในองค์กร

สิ่งแรกที่ นาตาลี โคล นักร้องเพลงป็อบชื่อดัง บอกคนที่อยากเข้ามาในวงการบันเทิงคือ ให้หาพี่เลี้ยงสักคน คนที่อยู่บนเส้นทางบันเทิง คนที่มีประสบการณ์มากๆ มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคง เป็นคนที่รู้จักบุคคลสำคัญในวงการ และสามารถสอนเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นให้แก่เราได้

นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดวิธีหนึ่ง ในการทำความรู้จักกับองค์กรในแง่ต่างๆ เช่น ทัศนคติ โครงสร้างทางอำนาจ และวัฒนธรรม(ที่แอบแฝง)ขององค์กร

พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนฉลาด เชื่อถือไว้ใจได้ และเต็มใจที่จะบอกสอนสิ่งต่างๆ ให้กับเรา แต่พี่เลี้ยงแบบนี้คงหาได้ยากสักหน่อย เพราะพวกเขามักเป็นคนเก่งในองค์กร และมีงานมากมายไม่ค่อยมีเวลา และคงไม่อยากจะรับใครมาเป็นภาระให้ยุ่งยากอีก

วิธีหาพี่เลี้ยงเก่งๆ

1. เข้าไปขอคำปรึกษา เพื่อที่จะได้รับการชี้แนะตรงๆ จากคนที่เราคาดหวังจะให้เป็นพี่เลี้ยง

2. พยายามมองหางานที่นอกเหนือหน้าที่ประจำ ที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนเก่งๆ เช่น อาสาเข้าไปทำงานในทีมมีคนประเภทนี้ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน

ทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงกับเราดำเนินไปด้วยดี ทำให้พี่เลี้ยงเต็มใจให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่เราก็คือ วิธีปฏิบัติตัวของเรา นั่นเอง เช่น

- รู้จักใช้เทคนิคในการสื่อสาร พูดจาดีมีสัมมาคารวะ

- มีความเชื่อถือไว้วางใจพี่เลี้ยง (ที่ดี) และต้องแสดงออกถึงความไว้วางใจของเราด้วย

- ไม่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยง – รุ่นน้อง นี้อย่างพร่ำเพรื่อ พยายามใช้ความสามารถและช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด ก่อนจะขอความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงหรือคนอื่นๆ

- ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากพี่เลี้ยง ให้เป็นประโยชน์ เพราะมันจะทำให้พี่เลี้ยงรู้สึกยินดีเหมือนตนเองประสบความสำเร็จด้วย

จากหนังสือ "คนเก่งงาน"

ที่มา : bloggang.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM