เป็นผู้สัมภาษณ์ ที่ดี ?? | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, ผู้สัมภาษณ์ ที่ดี

เป็นผู้สัมภาษณ์ ที่ดี ??1. ต้องมีความเป็นมิตร
 ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลลึกๆ จากผู้สมัคร คุณต้องสร้างภาพตัวเองให้น่าไว้วางใจ มีมิตรภาพที่น่า      อบอุ่น น่าไว้วางใจ ตรงนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่ง ตอนใดที่เป็นประเด็นสำคัญที่คุณอยากรู้ต้องอย่าแสดงความอยากรู้อยากเห็นจนออกนอกหน้าทำเหมือนธรรมดา
2. ต้องมีทักษะในการฟัง
อาศัยความสามารถในการฟัง ต้องฟังแล้วคิดตามตลอดว่า ที่พูดนั้นมีความหมายอะไรแฝงอยู่บ้างหรือไม่ มีนัยเป็นอย่างอื่นได้ไหม แปลและตั้งสมมติฐานคำตอบตามไปเรื่อยๆ
3. ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์
มีประโยคหนึ่งที่เห็นว่าลึกซึ้งมาก เป็นภาษาอังกฤษ Said But Not Seen, Heard But Not Said ของบางอย่างพูดแล้วคนมองไม่เห็นคือคนอื่นไม่เข้าใจ หรือบางอย่างไม่ต้องพูดแต่สามารถมองเห็นได้ นั้นคือต้องมีความสามารถทางการวิเคราะห์ บางทีไม่ต้องรอให้เขาพูดหรอก ดูแค่การแสดงออกก็พอ เช่น ยิ้ม แปลว่าพอใจ ตอบได้เต็มใจตอบกลืนน้ำลาย ถอนหายใจ แปลว่าลำบากใจ ยุ่งยาก เป็นต้น บางทีเราก็บอกให้สังเกต Body Language การเลิกคิ้ว น่าจะบ่งว่า ไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
4. การกระตุ้นและให้กำลังใจ ในขณะที่ผู้สมัครกำลังตอบคำถาม
 สิ่งที่เขาอยากเห็นคือ การที่คู่สนทนา แสดงอาการรับรู้ รับฟัง ตอบรับ เพื่อยืนยันว่า ฉันกำลังฟังเธออยู่ นอกจากนี้อาจต้องเพิ่มเติมด้วยการกระตุ้นให้พูดต่อไปเรื่อยๆ กล่าวสั้นๆเช่น ค่ะ แล้วอะไรต่ออีก ต่อไปครับ มีอะไรอีกไหม นี้คือวลีที่ต้องนำมาใช้ในขณะฟังคำตอบจากผู้สมัคร
5. การให้ข้อมูลเชิงประชาสัมพันธ์
การสัมภาษณ์ใช่ว่าผู้สมัครเป็นผู้ต้องให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว ผู้สัมภาษณ์ก็ต้องมีภารกิจในการให้ข้อมูลเหมือนกัน การทำความเข้าใจกับภารกิจ ขอบเขต ลักษณะงาน ที่กำลังสรรหา เป็นสิ่งจำเป็น ต้องทราบว่างานอย่างนี้ ต้องการคนที่มีความรู้อย่างไร ทักษะอะไร งานต้องทำล่วงเวลาไหม ต้องไปต่างจังหวัดหรือไม่ ขณะนี้สถานะของบริษัทเป็นอย่างไรโดยเฉพาะด้านการเงิน มีการลดขนาดองค์การไหม โอกาสในการก้าวหน้าของคนทำงาน นโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ต้องระลึกว่า ขณะนั้นทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์การอยู่ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นบวก ในเชิงสร้างสรร แต่ไม่จำเป็นต้องพูดขาวเป็นดำ ดำเป็นขาว คืออย่าพูดในสิ่งที่ไม่จริง ความจริงบางอย่างก็ไม่ควรพูด ต้องใช้ไหวพริบในการจะตอบคำถามที่ผู้สมัครถามในช่วงที่เปิดโอกาสให้ถาม อย่างน้อยต้องทำให้ภาพขององค์การดูดีในสายตาของผู้สมัครเก็บความรู้สึกส่วนตัวไว้ให้มิดชิด ที่เขาว่า "น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก"

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM