คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อหน่วยงานรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, ภาษาอังกฤษ English ชื่อหน่วยงานรัฐ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อหน่วยงานรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
    คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อหน่วยงานรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

(ตัวอย่าง) 

 

กระทรวงกลาโหม (กห)  Ministry of Defence (MOD)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary for Defence

กรมราชองครักษ์ (รอ.)
Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty  the King

กองบัญชาการทหารสูงสุด
Office of Supreme Commander

กองทัพบก
Royal Thai Army

กองทัพเรือ
Royal Thai Navy

กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )

องค์การ แบตเตอรี่
The Battery Organization

องค์การฟอกหนัง
The Tanning Organization

กระทรวงการคลัง ( กค )  Ministry of Finance

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

กรมธนารักษ์
The Treasury Department

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General''s Department

กรมศุลกากร
The Customs Department

กรมสรรพสามิต
The Excise Department

กรมสรรพากร
The Revenue Department

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
The State Enterprise Policy Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office

รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprise )

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Lottery Office

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Printing Department

โรงงานยาสูบ
Thailand Tobacco Monopoly

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
The Government Housing Bank

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM