คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English อาชีพ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

Acrobat     นักแสดงกายกรรม
Accountant     สมุห์บัญชี
Archeologist     นักโบราณคดี
Architecture     สถาปนิก
Aviator     นักบิน
Auditor     ผู้ตรวจสอบบัญชี
Author     นักประพันธ์
Announcer     โฆษก
Agriculturist     กสิกร


Banker     นายธนาคาร
Barber     ช่างตัดผม (ชาย)
Baker     คนทำ / ขายขนมปัง
Barrister     เนติบัณฑิต
Booking-clerk     คนขายตั๋ว
Book-keeper     พนักงานทำบัญชี
Barman     พนักงานขายเหล้าชาย
Barmaid     พนักงานขายเหล้าหญิง
Bartender     พนักงานประจำบาร์ ( ในความหมายของฝรั่งไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มเสมอไป )
Bill Collector     คนเก็บเงิน
Biologist     นักชีววิทยา
Botanist     นักพฤกษศาสตร์
Broker     นายหน้า ( บางคนเข้าใจว่าคำนี้หมายถึงนายหน้าขายหุ้น  แต่แท้จริงแล้วหมายถึงนายหน้าทุกประเภท )

Bootmaker     ช่างทำรองเท้า
Butcher     คนขายเนื้อ
Cabinet maker     ช่างทำตู้
Caretaker     ภารโรง
Cobbler     คนซ่อมรองเท้า
Chauffeur     คนขับรถ ( คำนี้มักจะหมายถึงพนักงานขับรถที่ขับรถที่มีนายจ้างประจำ  ซึ่งต่างกันคำว่า
Driver ซึ่งมีความหมายว่าคนขับรถแต่ไม่เจาะจงว่าประเภทไหน  )
Confectioner     คนขายขนมหวาน
Contractor     ผู้รับเหมา
Composer     นักแต่ง / เรียบเรียงเพลง
Correspondent     ผู้โต้ตอบจดหมาย / ผู้สื่อข่าว


Diplomat     นักการฑูต
Dramatist     นักแต่งบทละคร
Draftsman     คนวาดภาพหรือออกแบบ
Draper     คนขายผ้า
Dyer     ช่างย้อมผ้า


Editor     บรรณาธิการ
Engraver     ช่างทำบล๊อก


Ferryman     คนแจวเรือ
Founder     ช่างหล่อ
Foreman     หัวหน้าคนงาน


Green grocer     คนขายผลไม้สด
Grocer     คนขายของชำ


Iron monger     คนขายเครื่องเหล็ก
Inspector     ผู้ตรวจการ
Interpreter     ล่าม


Janitor     ภารโรง


Lapidary     ช่างเจียรนัยพลอย
Locksmith     ช่างทำกุญแจ


Oculist     จักษุแพทย์


Pedlar     พ่อค้าแร่
Proof reader     พนักงานพิสูจน์อักษร


Sculptor     ช่างแกะสลัก


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM