เพิ่มความมั่นใจ เตรียมตัวกับคำถามสัมภาษณ์ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, คำถามสัมภาษณ์

เพิ่มความมั่นใจ เตรียมตัวกับคำถามสัมภาษณ์


        
ตัวอย่างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งาน
 
 
 
การเปิดสัมภาษณ์
 
              ขอดูใบสรุปประวัติ (resume)
              ทำไมท่านจึงสนใจจะมาทำงานกับบริษัทเรา
              ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมกับงานนี้อย่างไร
              ท่านคิดว่าท่านจะช่วยเราในแง่ใดบ้าง
              โปรดเล่าประสบการณ์ของท่านให้ทราบ
              ท่านประสงค์จะได้เงินเดือนเท่าไหร่
 
การถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation)
     
              นายจ้างเก่าของท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านกำลังจะเปลี่ยนงาน
              อะไรเป็นเหตุทำให้ท่านคิดเปลี่ยนงาน
              เพราะอะไรจึงทำให้ท่านมาเลือกทำงานด้านนี้
              ทำไมท่านจึงอยากเปลี่ยนงานไปทำด้านอื่นที่ต่างจากเดิม
              ในห้าปีข้างหน้า ท่านอยากจะทำอะไร
              งานอะไรที่ท่านชอบเป็นพิเศษ
              ถ้าหากให้ท่านมีโอกาสเลือกอย่างเต็มที่แล้ว ท่านคิดว่าจะทำงานด้านใดสำเร็จผลที่สุด
                   เพราะอะไร
 
การถามเกี่ยวกับการศึกษา
               
             อธิบายประวัติการศึกษาให้ทราบ
             ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานั้น
             ผลการเรียนเป็นอย่างไร เกรดถัวเฉลี่ยเท่าใด
             ร่วมทำกิจกรรมอะไรบ้าง
            ชอบวิชาไหนมากที่สุด  และน้อยที่สุด ทำไม
             ท่านเคยได้รับการอบรมพิเศษเกี่ยวกับงานนี้หรือไม่
 
การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ 
               
              ท่านคิดว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนี้ตรงไหน
              ถ้าหากจะให้ท่านปรับปรุงงานที่จะให้ทำ ท่านจะปรับปรุงอะไรบ้าง
              หน้าที่งานที่เคยทำมาในอดีตนั้น อะไรที่ชอบมากที่สุด และน้อยที่สุด
              ท่านคิดว่าท่านจะมีจุดแข็ง / จุดอ่อนในแง่ใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนี้
              อะไรเป็นข้อที่ท่านคิดว่าแย่ที่สุดของหัวหน้าคนที่เคยทำงานมา
              นายคนไหนที่ชอบที่สุด เพราะอะไร
              คนแบบไหนที่น่าทำงานด้วยที่สุด  และแบบไหนที่ไม่น่าทำงานด้วย
              ท่านเคยปกครองลูกน้องกี่คน ประเภทไหนบ้าง
              ท่านประสบความสำเร็จในด้านไหนมากที่สุดในปัจจุบัน
              ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือแบบไหนบ้าง
              ทำไมท่านจึงเปลี่ยนงานบ่อย
              เคยถูกให้ออกงานหรือไล่ออกไหม
              ลองอธิบายจุดที่ลำบากใจที่สุดในชีวิตการทำงานมาให้ทราบบ้าง
              ช่วงที่ว่างที่มีได้ทำงานตามที่ปรากฏในประวัติการทำงานนั้น ท่านทำอะไรบ้าง
              ตอนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลนั้น เป็นอะไรถึงต้องเข้าโรงพยาบาล
              ลองบอก (หรือขอดู) ตัวอย่างงานที่ท่านเคยทำมา
 
การถามเกี่ยวกับเงินเดือน
               
              ท่านต้องการเงินเดือนเท่าไร
              ท่านจะยอมรับต่ำสุดเท่าใด
              ในห้าปีที่ผ่านมาท่านได้รับเงินเดือนเป็นลำดับอย่างไร
              ทำไมท่านจึงเชื่อมันว่า ท่านควรได้รับเงินเดือนมากขนาดนั้น             
              เราคงสู้เงินเดือนขนาดนั้นไม่ได้ อยากให้ท่านลองเสนอใหม่
              ในอีกห้าปีข้างหน้า  ท่านคิดว่าท่านควรจะได้เงินเดือนเท่าใด
 
การถามในเรื่องอื่นๆ
               
             ท่านชอบเรื่องอะไรที่สุดในสังคม
             ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ และวารสารอะไรบ้าง
             กิจกรรมหลักที่ท่านทำนอกเวลาทำงานมีอะไรบ้าง
             ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรอะไรอื่นหรือเปล่า
             ท่านเคยถูกจับ ถูกฟ้อง หรือเคยฟ้องคนอื่นหรือไม่
             ท่านเคยลาป่วยจากงานที่วัน ในช่วง  2 ปีที่ผ่านมา
             สุขภาพของท่านเป็นอย่างไร
             ภรรยาของท่านสนใจหรือคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่
             มีบ้าน มีรถ หรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
             ถ้าหากต้องทำงานล่วงเวลา หรือต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศบ้าง จะมีปัญหาหรือไม่
             ใครบ้างที่จะให้คำรับรองเกี่ยวกับตัวท่าน
              เล่าเรื่องครอบครัวให้ทราบบ้าง
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM