กิจกรรมที่พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปฏิบัติ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, บริหารทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมที่พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปฏิบัติ


    
กิจกรรมที่พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปฏิบัติ
 

 งานที่ต้องปฏิบัติเป็นปกติ  อาจถือได้ว่าเป็นงานประจำ (Routine Work)  สามารถดูได้จากกระบวนการงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถนำมาเขียนเป็นทางเดินของกิจกรรมงานได้ (Work Flow)  

 งานพัฒนา เป็นงานที่อาจพัฒนากระบวนการในข้อ 1 ให้ดีขึ้น ทำกระบวนการงานสั้นลง หรือสร้างกระบวนการจัดการที่ดีกว่าเดิม หรือเป็นการนำเครื่องมือมาช่วยในการทำงาน เป็นต้น

 งานที่คิดค้นขึ้นใหม่  ไม่เป็นเป็นลักษณะงานตามข้อ 1 หรือ 2 หากแต่เป็นการสร้างงานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ จัดระบบกระบวนการปฏิบัติเสียใหม่ หรือเป็นระบบการบริหารแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลิตผลของแนวคิดการรื้อปรับระบบ

 
ข้อสังเกต  งานตามลักษณะที่ 1 นั้นสามารถปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการจัดการได้เป็นอย่างดี  และในส่วนข้อ 2 และ ข้อ 3 ยากที่จะประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารเทศ เพราะงานยังไม่นิ่งพอ และเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความคิด เป็นส่วนใหญ่ จึงต้องปล่อยให้มีการพัฒนาจนอยู่ตัวเสียก่อน และมีการนำไปปฏิบัติงานเป็นงานประจำแล้ว เราจึงจะสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ที่มา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย :  ประเวศน์  มหารัตน์กุล
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM