วิธีควบคุมพนักงานที่มาสาย | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, วิธีควบคุมพนักงาน

วิธีควบคุมพนักงานที่มาสาย
ปัญหาจุกจิกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับหัวหน้างานได้แก่การที่ลูกน้องมาทำงานสาย ซึ่งคนเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับข้อแก้ตัวที่ฟังขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง บางคนเหตุผลก็น่าเห็นใจ แต่ถ้าเห็นใจคนหนึ่ง ปัญหาที่ตามมาก็คือคนอื่นๆ จะยึดเป็นแบบอย่างบ้าง การควบคุมเวลาทำงานของพนักงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตามคงไม่ง่ายนักที่จะยึดตามกฎจนเป็นเส้นตรงถึงขั้นโอนอ่อนผ่อนตามไม่ได้ เพราะในบางกรณีการมาสายก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ แนวทางต่อไปนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้

  1. การจัดประชุมพนักงานทั้งหมดเพื่ออบรมถึงเรื่องการมาทำงานสาย ดูเหมือนจะไม่ได้ผลสักเท่าไร อาจจะช่วยแก้ปัญหาในระยะสั้นๆ เช่น พนักงานทุกคนอาจมาทำงานตรงเวลาภายใน 2-3 สัปดาห์หลังการประชุม แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับสู่รูปเดิม ดังนั้น ควรจะจัดการกับตัวบุคคลที่มักมาทำงานสายโดยเฉพาะดีกว่า เตรียมรับฟังเหตุผลที่ว่าทำไมพนักงานเหล่านั้นจึงมาสาย และหาข้อแก้ไข/โต้ตอบ

  2. อย่างมีอคติและแสดงอคตินั้นต่อพนักงานที่มาสาย เพราะหากพนักงานสังเกตได้ อาจจะไม่อยากบอกเหตุผลที่แท้จริง ลองใช้คำพูดที่แสดงว่ายืนอยู่ข้างเดียวกับพนักงาน เช่น สมชาย คุณทำงานดีมาตลอดเลยนะ แต่ทำไมระยะหลังๆ นี่ถึงมาทำงานสายละ มีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหม? เมื่อเริ่มอย่างนี้ สมชายก็จะสบายใจที่จะได้บอกปัญหา เพื่อจะช่วยกันแก้ไขมิให้เกิดการมาสายได้อีกต่อไป

  3. พนักงานจะต้องได้รับทราบถึงกฎระเบียบเรื่องเวลาเข้าทำงานรวมทั้งข้อยกเว้นต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำในกรณีที่มีพนักงานคนใดคนหนึ่งได้รับข้อยกเว้น

  4. ตัวหัวหน้าเองก็ต้องมาเช้าเป็นตัวอย่างด้วย ไม่ว่าคุณจะทำงานถึงดึกดื่นอย่างไรก็ตาม แต่ก็นำมาเป็นข้ออ้างไม่ได้ เพราะหากหัวหน้ามาสายแล้วก็คงไม่แปลกที่ลูกน้องจะทำตามบ้าง

  5. ที่สำคัญให้พิจารณาและหาทางแก้ปัญหาอย่างที่เป็นไปได้จริง อาจใช้วิธีการใหม่ๆ เข้าช่วย เช่น ปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับพนักงาน เป็นต้น

อิฎฐพร ภู่เจริญ ที่ปรึกษาฯ บริษัท พรีม่า แมเนจเมนท์ จำกัด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM