HR ต้องรู้! เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายชดเชยให้ลูกจ้าง | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR,

HR ต้องรู้! เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายชดเชยให้ลูกจ้าง


เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายชดเชยให้ลูกจ้าง

1. เงินค่าตกใจ 
ในกรณีของการที่เราถูกเลิกจ้างโดยไม่บอกให้รู้ก่อนล่วงหน้าหรือบอกล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วัน นายจ้างนั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับการทำงาน 60 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
2. เงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้าง ในกรณีถูกให้ออกจากงานโดยที่ไม่มีความผิดและไม่สมัครใจจะออก ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับค่าชดเชยซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนและอายุของการทำงาน ยิ่งอยู่กับบริษัทมานานก็จะยิ่งได้ค่าชดเชยมาก โดยนายจ้างต้องเป็นคนจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นค่าชดเชยที่คำนวณจากอายุงานของลูกจ้างเอง
 

120 วัน - 1 ปี 30 วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1 เดือน
1 - 3 ปี 90 วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 3 เดือน
3 - 6 ปี 180 วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 6 เดือน
6 - 10 ปี 240 วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 8 เดือน
10 - 20 ปี 300 วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 10 เดือน
20 ปี ขึ้นไป 400 วัน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
 

อ้างอิง : https://www.tfac.or.th/


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM