กลยุทธ์ พิชิตทางก้าวหน้า สู่ HR ระดับสูง | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, กลยุทธ์ พิชิตทางก้าวหน้า สู่ HR ระดับสูง

กลยุทธ์ พิชิตทางก้าวหน้า สู่ HR ระดับสูง


ความก้าวหน้าในอาชีพของ HR นั้น นอกจากในเรื่องค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว การก้าวสู่ตำแหน่งบริหารก็เป็นสิ่งที่ HR ปรารถนา แต่การจะได้เป็นผู้บริหารด้าน HR นั้นไม่ง่าย เพราะคนที่จะทำงานในระดับนี้ องค์กรต้องคัดเฟ้นเฉพาะคนดีมีฝีมือ จริง ๆ เท่านั้นจึงจะเป็นที่ยอมรับ สำหรับ HR ผู้ที่ใฝ่ฝันจะก้าวสู่งานด้านบริหารต้องมีความสามารถอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 

    • บริหารทรัพยากรบุคคลให้ทำงานในหน้าที่ของแต่ละคนได้ดีที่สุด 

    ก่อนอื่น HR จะต้องรู้ว่าในแต่ละตำแหน่งมีมาตรฐานของการทำงานในแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไร จึงจะรู้ว่าแต่ละคนทำงานได้ดีที่สุดหรือยัง และจะทำอย่างไรให้แต่ละคนทำงานได้ดีที่สุด ต้องพัฒนาในด้านไหน ก็อาจส่งไปฝึกอบรม ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

    • ประเมินแววของพนักงานและส่งเสริมอย่างถูกทาง 

    HR ที่ดีต้องเก่งในด้านการประเมินศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และส่งเสริมพนักงานให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนได้ ต้องรู้จักเล็งให้แม่น ดูให้ขาดว่า คนไหนมีแววที่จะส่งเสริมให้ก้าวหน้าต่อไปได้ เพื่อที่องค์กรจะมีบุคลากรฝีมือดีในตำแหน่งสำคัญ ๆ เพิ่มขึ้น 

    • เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน 

    HR ที่ดีควรมีจิตวิญญาณในการมองหาบุคลากร ไม่ต้องรอให้องค์กรขาดคน จึงเริ่มต้นมองหาคนใหม่มาทดแทน แต่ควรเตรียมพร้อมมองคนที่น่าสนใจไว้ล่วงหน้า อาจมีการทำความรู้จัก ทาบทาม และเก็บข้อมูลคนที่มีแววจะทำงานกับองค์กรได้ดีเอาไว้ก่อน จะได้ไม่เสียเวลาในการหาคนใหม่มาเสริมแทนคนที่ขาดไปได้ทันท่วงที 

    • ตรวจสอบการทำงานของคนในองค์กรได้ 

    ผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารงานด้าน HR ต้องเป็นที่วางใจของผู้บริหารว่าสามารถดูแลสอดส่อง ตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้ เพื่อลดภาระของผู้บริหาร และมั่นใจได้ว่างานด้านทรัพยากรบุคคลจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น หรือแม้จะเกิดขึ้นแต่ผู้บริหารด้าน HR สามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อย 

    • คิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรได้ 

    HR ที่จะทำงานบริหารได้ต้องสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้ด้วย ว่าจะคัดเลือก บริหาร พัฒนา และรักษาบุคลากรอย่างไร จึงจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ โดยนำเสนอแผนการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM