10 สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด กับ 10 สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, 10 สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด กับ 10 สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา

10 สาขาวิชาเอกที่ตกงาน-ค่าตอบแทนน้อยสุด กับ 10 สาขาที่ได้เงินสูงสุดในอเมริกา
มีแนวทางด้านการศึกษาที่เว็บไซต์ฟอร์บ ได้นำเสนอผลสำรวจจากศูนย์การศึกษาและทำงาน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา (ซีอีดับเบิ้ลยู) ทำการสำรวจสถานะวิชาเอกในมหาวิทยาลัย วิชาเอกใดที่จบออกมามีโอกาสว่างงานและได้รับผลตอบแทนไม่สูงนัก ทั้งนี้เป็นการสำรวจเฉพาะในสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2009-2010 อย่างไรก็ตามมีความน่าสนใจไม่น้อยถึงเทรนด์การศึกษาของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาว่าตลาดแรงงานของเขากำลังให้ความสนใจไปที่สาขาวิชาเอกใดในห้วงทศวรรษนี้

1.สาขาวิชามนุษยวิทยาและโบราณคดี มีอัตราว่างงานที่ 10.5 เปอร์เซ็นต์
2.สาขาวิชาภาพยนตร์ และภาพถ่าย มีอัตราว่างงานที่ 12.9 เปอร์เซ็นต์
3.สาขาศิลปกรรม อัตราว่างงานที่ 12.6 เปอร์เซ็นต์
4.สาขาศาสนาและปรัชญา อัตราว่างงาน 10.8 เปอร์เซ็นต์
5.สาขาศิลปศาสตร์ อัตราว่างงาน 9.2 เปอร์เซ็นต์
6.สาขาดนตรี อัตราว่างงาน 9.2 เปอร์เซ็นต์
7.สาขากายภาพ อัตราว่างงาน 8.3 เปอร์เซ็นต์
8.สาขาออกแบบกราฟฟิก อัตราว่างงาน 11.8 เปอร์เซ็นต์
9.สาขาประวัติศาสตร์ 10.2 เปอร์เซ็นต์
10.สาขาวรรณคดีและภาษาอังกฤษ อัตราว่างงาน 9.2 เปอร์เซ็นต์

ส่วนวิชาเอกที่มีอัตราว่างงานต่ำและมีค่าตอบแทนสูง ได้แก่

1.สาขา วิศวกรรมศาสตร์ด้านชีวการแพทย์
2.สาขา ชีวเคมี
3.สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
4.สาขา วิศวกรรมศาสตร์ซอฟท์แวร์
5.สาขา วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.สาขา วิศวกรรมศาสตร์ผังเมือง
7.สาขา ธรณีวิทยา
8.สาขา บริหารจัดการระบบข้อมูล
9.สาขา วิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
10.สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์

โดย "ติสตู" twitter @tistoo


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM