SiamHRM : : ศัพท์เฉพาะในงานบริหารบุคคล  หน้าหลัก : หมวดอักษร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

อักษร C

candidate (n) : ผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าทำงาน( person who puts him/herself forward for a job )

canteen (n) : ห้องอาหารพนักงาน โรงอาหาร( staff restaurant )

career (n) : งานที่ยึดเป็นอาชีพ อาชีพตามที่ฝึกหัดหรือร่ำเรียนมา ( job or profession for which one is trained and which oneintends to do throughout one' s life )

career development (n) = การวางแผนด้านการงานในอนาคตของพนักงานภายในบริษัท

chart (n) : แผนผัง( information shown in the from of a drawing or graphic )

organization chart t (n) = แผนผังแสดงการจัดองค์การ

process chart (n) = แผนผังแสดงให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ ของงานว่าเดินไปอย่างไร ขั้นไหนก่อน ขั้นไหนหลัง

checklist (n) : รายการที่สะดวกในการตรวจสอบ( a complete list of items which is easy to use )

clerk (n) : พนักงานที่ทำงานธุรการในสำนักงาน เสมียน ( adj ) = clerical( person employed in an office to do routine tasks )

clerical worker (n) = บุคคลที่ทำงานในสำนักงาน

coach (n) : ผู้ฝึกหัดงานให้คนอื่น ครูฝึก( person who trains another person )

communication (n) : การสื่อความ (v) = communicate( exchange of views and information either in speech or writing )

compare (v) : เปรียบเทียบ (v) = comparison( look at several things to find similarities and differences )

compensate (v) : ให้เป็นการทดแทนความสูญเสียหรือเสียหาย (n) = compensation( give something, e.g. money, to someone for loss or damage )

compete (v) : แข่งขัน (n) = competition( try to win )

competence (n) : ความสามารถ (n) = competent( skill or efficiency )

condition (n) : เงื่อนไข

conditions (n. pl.) = สภาวการณ์ ในความหมายนี้ต้องใช้รูปพหูพจน์

conditions of employment (n) = เขื่อนไขการว่าจ้าง

conflict (n) : ความขัดแย้ง ข้อขัดแย้ง (v) = conflict( disagreement )

consult (v) : ขอข้อมูลหรือขอคำแนะนำ (n) = consultation( ask someone for information or advice )

contract (n) : สัญญา( agreement between two or more people which has the force of law )

contract of employment (n) = สัญญาจ้าง

core time (n) : ช่วงเวลาที่พนักงานทุกคนต้องอยู่ในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นระบบ
ที่อนุญาตให้พนักงานเลือกเวลาเริ่มและเลิกงานได้ แต่จะมีช่วงเวลาตรงกลางที่ทุกคนจะอยู่พร้อมหน้ากันหมด ( โปรดดูคำอธิบายของ flexitime ด้วย )( period of working day when all employees must be at work )

counsel (v) : ให้คำแนะนำ ( advise ) (n) = counselling

cv (n) : ใบประวัติย่อ คำเต็มคือ curriculum vitae( written statement of education and previous employment )

 

 

 

 

 

 

 

n = noun ( คำนาม ) v = verb ( คำกริยา )
adj. = adjective ( คำคุณศัพท์ ) pl = plural ( คำพหูพจน์ )

 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน