SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


 
งานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2 , มุมสนทนา งานบุคคล งานฝึกอบรมฯ จป. อื่นๆ | เว็บบอร์ด HR กระดาน ถาม - ตอบ ปัญหาแรงงาน ที่ SIAMHRM.COM


กระดานถาม-ตอบปัญหาการทำงาน 
งานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2
มุมสนทนา งานบุคคล งานฝึกอบรมฯ จป. อื่นๆ

รายละเอียด :  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

โดยในงานสัมมนาครั้งนี้พบกับ การบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
สังสรรค์เสวนาร่วมกับอธิการบดี/คณบดี/ตัวแทน จากสถาบันภาคีเครือข่ายในหัวข้อเรื่อง "แนวโน้มและทิศทางวิชาการและการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์" โดย
ผศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ” โดย
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ในงานสัมมนาครั้งนี้พบกับการนำเสนอผลงานวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ จาก คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ “นโยบายและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ” “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์การ” “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์การ” “การจัดการและพัฒนาองค์การ” และ “ความท้าทายในการบริหาร Generation Y”

ท่านที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ [url]://.hrd.nida.ac.th/hrcon2009/[/url] หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02 727 3477-9 โทรสาร 02 375 3976โพสโดย : NIDA / hrd2009.nida@gmail.com (IP : 210.246.70.120 )
วันที่ 27/10/2009 21:50:18 เข้าชม 18,512
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยือมิจฉาชีพ หลอกลวง ให้ท่านได้รับความเสียหายได้.

 

 
แสดงความเห็น
 

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ


 
ประกาศเตือน : การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ