SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


 
ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานด่วน , มุมนักศึกษา ผู้หางาน สมัครงาน อื่นๆ | เว็บบอร์ด HR กระดาน ถาม - ตอบ ปัญหาแรงงาน ที่ SIAMHRM.COM


กระดานถาม-ตอบปัญหาการทำงาน 
ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานด่วน
มุมนักศึกษา ผู้หางาน สมัครงาน อื่นๆ

รายละเอียด :  
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์วิจัย ม.ชิคาโก-ม.หอการค้าไทย จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยที่มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ของประเทศไทย และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน นอกจากการเน้นงานวิจัยดังกล่าวแล้ว ศูนย์วิจัยฯ เน้นการดำเนินงานทางด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัย (Data Archive) ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการทางด้านนี้ ดังนั้นทางศูนย์วิจัยฯจึงมีความต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีใจรักทางงานวิจัยและวิชาการ ต้องการหาความท้าทายและพัฒนาศักยภาพตนเองในงานที่ทำ และพร้อมก้าวเดินร่วมไปกับศูนย์วิจัยฯ ในการมุ่งไปสู่หน่วยงานทางการวิจัยและงาน Data Archive ในระดับสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติประยุกต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น MS Word, MS Excel, MS Access หรือ CGI Script ได้
4.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ อาทิเช่น SPSS, STATA หรือ SAS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
6.หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
1.หลักฐานการศึกษา ปริญญาตรี (Transcript และใบปริญญาบัตร) ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.สำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทหาร

กำหนดวันรับสมัคร
ผู้ใดสนใจประสงค์จะสมัคร โปรดติดต่อขอใบสมัคร รายละเอียด และยื่นใบสมัครตามแบบ ได้ที่ศูนย์วิจัย
ม.ชิคาโก-ม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00น. โทรศัพท์ : 02-697-6645 หรือทางอีเมล์ jobs@uc-utcc.org
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2552


โพสโดย : ammnew / ammnew.lovely@hotmail.com (IP : 58.8.231.21 )
วันที่ 25/09/2009 20:41:20 เข้าชม 16,889
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยือมิจฉาชีพ หลอกลวง ให้ท่านได้รับความเสียหายได้.

 

 
แสดงความเห็น
 

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ


 
ประกาศเตือน : การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ