Logical Framework


Logical  Framework 
  หมายถึง  การวางแผน  โครงการที่ใช้หลักตรรกะ   มุ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนระดับต่าง ๆ  อาทิเช่น แผนชาติ (National  Plan)  แผนกระทรวง (Ministry Plan) และแผนกรม (Department Plan) แผนโครงการแบบ  Log Frame  เป็นแผนระดับโครงการ  ซึ่งจะสรุปเรื่องราวของการวางแผนโครงการไว้ในตาราง 4 x 4 ช่อง  รวมทั้งหมด  16  ช่อง   ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนโครงการมีความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ระดับแผนงาน  (Program  Goal)  วัตถุประสงค์โครงการ   (Project Purpose)  ผลผลิต (Output) กิจกรรม (Activity) รวมทั้งระบุถึงตัวชี้วัด  (Objectively  Verifiable  Indicators)  มาตรการตรวจสอบความสำเร็จโครงการ (Mean of  Verification)  และสมมุติฐานสำคัญที่จะทำให้โครงการสำเร็จ (Important assumptions)
Logical Framework | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Logical Framework แปลว่า, Logical Framework ความหมาย, คำแปล Logical Framework, แปลไทย Logical Framework , Logical Framework แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน