LO (Learning Organization)


LO  (Learning Organization)  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 


  หมายถึง องค์กรที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กรโดยกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทั้งหมด
ในองค์กร  กล่าวคือ  บุคลากรทุกคนในองค์กรเรียนรู้ร่วมกัน  มีการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานร่วมกัน  ซึ่งมีผลทำให้พฤติกรรมขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป  โดยมีปัจจัยพื้นฐาน  5  ประการ ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่
  1. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  (Personal  Mastery)
  2. การมีรูปแบบวิธีคิดที่เปิดกว้าง(Mental  Models)
  3. การร่วมสร้างวิสัยทัศน์  (Shared  Vision)
  4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  (Team Learning)
  5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems  Thinking)

LO (Learning Organization) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- LO (Learning Organization) แปลว่า, LO (Learning Organization) ความหมาย, คำแปล LO (Learning Organization), แปลไทย LO (Learning Organization) , LO (Learning Organization) แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน