Good Governance


Good  Governance 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่  การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
  (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
  (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
Good Governance | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Good Governance แปลว่า, Good Governance ความหมาย, คำแปล Good Governance , แปลไทย Good Governance , Good Governance แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน