GFMIS (Government Fiscal Management Informatio


GFMIS  (Government  Fiscal  Management  Information System)   โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์


   GFMIS คือ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาประยุกต์ใช้  เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐ  ด้านการงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายงบประมาณ  และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพ  และความคล่องตัวในการดำเนินงาน  ทำให้การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า  พร้อมกับการได้ข้อมูลสถานภาพการคลังของรัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันการณ์  เพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

GFMIS (Government Fiscal Management Informatio | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- GFMIS (Government Fiscal Management Informatio แปลว่า, GFMIS (Government Fiscal Management Informatio ความหมาย, คำแปล GFMIS (Government Fiscal Management Informatio, แปลไทย GFMIS (Government Fiscal Management Informatio , GFMIS (Government Fiscal Management Informatio แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน