SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Corruption


Corruption  (คอร์รัปชั่น) 

   Corruption :  พจนานุกรมสังคมศาสตร์  ให้คำจำกัดความว่าคอร์รัปชั่น  คือ การใช้อำนาจเพื่อได้ให้มาซึ่งกำไร  ตำแหน่ง  ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม  โดยวิธีทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรฐานทางศีลธรรม  อาจรวมถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีตำแหน่งในราชการ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้าตนและพรรคพวก  ทั้งในด้านสังคม  ด้านการเงิน  ด้านตำแหน่ง
                 ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543   กำหนดไว้ว่า   เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสได้ไม่เกินสามพันบาท

Corruption | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Corruption แปลว่า, Corruption ความหมาย, คำแปล Corruption, แปลไทย Corruption , Corruption แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ