SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


CCO (Chief Change Officer)


CCO (Chief Change Officer)  ผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง


  คือผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ระดับกระทรวง  (CCO กระทรวง)  คือ  รองปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนของกระทรวงระดับกรม (CCO กรม) คือ รองอธิบดีผู้รับผิดชอบงานด้านแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของกรม ระดับจังหวัด  (CCO จังหวัด)  คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด   

CCO (Chief Change Officer) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- CCO (Chief Change Officer) แปลว่า, CCO (Chief Change Officer) ความหมาย, คำแปล CCO (Chief Change Officer), แปลไทย CCO (Chief Change Officer) , CCO (Chief Change Officer) แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ