SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Accountability


ความรับผิดชอบต่อหน้าที่) 
  หมายถึงความรับผิดชอบซึ่งมี  2  ลักษณะคือ
   1) ความรับผิดชอบของข้าราชการในอันที่จะให้บริการต่อสาธารณะชนตามเป้าที่กำหนด
   2) ความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคลได้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มอบหมายงานและเป็นการให้สัญญาทางใจว่าผู้ปฏิบัติงาน ยินดีจะกระทำหน้าที่นั้นเพื่อผู้มอบหมาย
Accountability | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Accountability แปลว่า, Accountability ความหมาย, คำแปล Accountability, แปลไทย Accountability , Accountability แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ