Weighted checklist


การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก มีหมายความหมายดังนี้ 1.การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ้งต้องการผู้ให้คะแนนเลือกข้อความ หรือคำพูดซึ่งอธิบายถึงการทำงานหรือลักษณะของพนักงาน หลังจากที่มีการเลือกเกิดขึ้น การตอบสนองที่แตกต่างกันจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันโดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อที่จะพิจารณาคะแนนรวมเชิงปริมาณ 2.การให้คะแนนที่ใช้เพื่อการประเมินการทำงาน ซึ่งแสดงคุณค่าถ่วงน้ำหนักในการตอบสนองแต่ละชนิด และมีการรวบเป็นคะแนนโดยรวม
Weighted checklist | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Weighted checklist แปลว่า, Weighted checklist ความหมาย, คำแปล Weighted checklist, แปลไทย Weighted checklist , Weighted checklist แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน