SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Wage compression


ความกดดันด้านค่าจ้าง สถานการณ์การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าจ้างใหม่สูงกว่าเงินเดือนของพนักงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างงานที่มีค่าตอบแทนใหม่สูงขึ้นกว่าค่าตอบแทนอัตราเดิม ซึ่งมีผลกระทบทำให้ต้องเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นสำหรับอีกงานหนึ่ง
Wage compression | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Wage compression แปลว่า, Wage compression ความหมาย, คำแปล Wage compression, แปลไทย Wage compression , Wage compression แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ