SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Ability Requirement scales


สเกลความต้องการด้านความสามารถ เป็นวิธีการวิเคราะห์งานโดยมุ่งที่ลักษณะของแรงงานมากกว่าลักษณะของงาน
Ability Requirement scales | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Ability Requirement scales แปลว่า, Ability Requirement scales ความหมาย, คำแปล Ability Requirement scales, แปลไทย Ability Requirement scales , Ability Requirement scales แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ