SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Wage (1)


ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงานที่จ่ายให้ตามอัตราชั่วโมงทำงานหรือสิ่งของที่ผลิตได้
Wage (1) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Wage (1) แปลว่า, Wage (1) ความหมาย, คำแปล Wage (1), แปลไทย Wage (1) , Wage (1) แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ