SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Salary (2)


เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุกคาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ แบ่งจ่ายเดือนละสองครั้งก็ได้ โดยนับรวมวันหยุด
Salary (2) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- Salary (2) แปลว่า, Salary (2) ความหมาย, คำแปล Salary (2), แปลไทย Salary (2) , Salary (2) แปล ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ