SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

ศัพท์เกี่ยวกับ : งานค่าจ้างเงินเดือน ศัพท์ HR | คำศัพท์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SiamHRM.com
ค้นหา :   

 
อักษร : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์
ความหมาย
wage (1) ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงานที่จ่ายให้ตามอัตราชั่วโมงทำงานหรือสิ่งของที่ผลิตได้
wage (2) ค่าตอบแทนในการทำงานที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานในวันและเวลาทำงานปกติ ซึ่งอาจเป็นเงิน หรือเงินและสิ่งของโดยอาจคำนวณจ่ายตามผลงานที่ทำได้ หรือตามกำหนดระยะเวลาด้วยก็ได้
wage and salary surveys การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือนมีการสำรวจโดยองค์การเพื่อเปิดเผยว่านายจ้างคนอื่นในตลาดแรงงานเดียวกันมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรสำหรับงานอย่างเดียวกัน
wage compression ความกดดันด้านค่าจ้าง สถานการณ์การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าจ้างใหม่สูงกว่าเงินเดือนของพนักงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างงานที่มีค่าตอบแทนใหม่สูงขึ้นกว่าค่าตอบแทนอัตราเดิม ซึ่งมีผลกระทบทำให้ต้องเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นสำหรับอีกงานหนึ่ง
wage curve (or pay curve) เส้นโค้งค่าจ้าง มีหลายความหมายดังนี้
1.ความเหมาะสมของเส้นค่าจ้างที่ระบุประเด็นเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ระหว่างค่าตอบแทน
2.แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของงานและค่าเฉลี่ยสำหรับการจ่ายเพื่องานนั้น
weighted checklist การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก มีหมายความหมายดังนี้
1.การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ้งต้องการผู้ให้คะแนนเลือกข้อความ หรือคำพูดซึ่งอธิบายถึงการทำงานหรือลักษณะของพนักงาน หลังจากที่มีการเลือกเกิดขึ้น การตอบสนองที่แตกต่างกันจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันโดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อที่จะพิจารณาคะแนนรวมเชิงปริมาณ
2.การให้คะแนนที่ใช้เพื่อการประเมินการทำงาน ซึ่งแสดงคุณค่าถ่วงน้ำหนักในการตอบสนองแต่ละชนิด และมีการรวบเป็นคะแนนโดยรวม
weighted checklist performance report รายงานการทำงานการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก เทคนิคการประเมินการทำงานซึ่งผู้ให้คะแนนจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับการทำงานแบบบังคับทางเลือก แต่มีการตอบสนองที่แตกต่าง โดยมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกัน
workers compensation ค่าตอบแทนของพนักงาน มีหลายความหมายดังนี้
1.ค่าตอนแทนแรงงาน ซึ่งจัดการรายได้จากเงินทุนของนายจ้างและผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโดยไม่มีความผิด
2.ค่าตอบแทนสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการทำงาน และกำลังทำงานอยู่


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ