SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

ศัพท์เกี่ยวกับ : งานค่าจ้างเงินเดือน ศัพท์ HR | คำศัพท์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SiamHRM.com
ค้นหา :   

 
อักษร : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์
ความหมาย
salary เงินเดือน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน หรือทั้งปี
เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุก
คาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ
salary (1) เงินเดือน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน หรือทั้งปี
salary (2) เงินเดือน คือค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างหนึ่งที่จ่ายให้เท่ากันทุกคาบเวลา อาจเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ปกตินายจ้างจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ แบ่งจ่ายเดือนละสองครั้งก็ได้ โดยนับรวมวันหยุด
sbp : skill-based pay ค่าตอบแทนตามทักษะ
strategic results measurement การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ
structure of the interview โครงสร้าง หรือแบบแผนการสัมภาษณ์
superior performance ผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ