SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

ศัพท์เกี่ยวกับ : การจัดบริหารจัดการต่างๆ ศัพท์ HR | คำศัพท์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SiamHRM.com
ค้นหา :   

 
อักษร : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์
ความหมาย
wheel network รูปแบบเครือข่ายกลุ่มงานขนาดเล็ก ซึ่งข้อมูลมีการเคลื่อนย้ายระหว่างพนักงานสิ้นสุดของการพูดและบุคคลในส่วนกลาง
word processing กระบวนการข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งยอมให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างและตรวจสอบวัสดุที่เป็นลายลักษณ์อักษร
work force กำลังแรงงาน กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
work measurement techniques เทคนิคการวัดงาน เป็นวิธีการในการประเมินการทำงาน มาตรฐานการทำงานที่ควรจะเป็น
work practices การฝึกการทำงาน เป็นวิธีการในการทำงานในองค์การ
work sharing การลดชั่วโมงแรงงานโดยกลุ่มของพนักงานในช่วง ความลำบากทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการออกจากงาน
work simplification การทำงานที่ง่ายขึ้น การทำงานให้ง่ายขึ้นโดยการกำจัดงานที่ไม่จำเป็นหรือลดจำนวนงานโดยการรวมงานเข้าด้วยกัน
work standards method วิธีมาตรฐานในการทำงาน วิธีการประเมินการทำงาน ซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อกำหนดมาตรฐานไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับระดับผลผลิตที่คาดหวัง
work team ทีมงาน กลุ่มของพนักงานซึ่งมีการออกแบบงานขนาดใหญ่ให้สมบูรณ์
worker load-out program โปรแกรมการยอมให้ยืมใช้แรงงาน การให้แรงงานออกจากองค์การหนึ่งไปยังอีกองค์การหนึ่งสำหรับช่วงระยะเวลาเฉพาะอย่าง เช่น การให้พนักงานสำหรับรัฐบาลหรือองค์การการกุศล
worker reassignment and retraining แรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงออกจากงานและเข้าสู่อีกงานหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับองค์การ ใช้กับการสอนทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิมหรือทักษะใหม่
wrist - finger speed อัตราความเร็วในการใช้ข้อมือ – นิ้ว ความสามารถที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อมือที่รวดเร็ว เช่น การตรวจสอบและงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสายงานของโรงงาน
write-ins เป็นบุคคลซึ่งส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการค้นหาการเรียกใช้ในงาน
written communication การติดต่อสื่อสาร รูปแบบของการติดต่อสื่อสารในองค์การ ซึ่งต้องการรูปแบบของการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วย จดหมาย ใบบันทึก รายงาน คู่มือ และรูปแบบต่างๆ


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ