SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


HRD Proactive 1 : บทบาทเชิงรุก

HRD Proactive 1 : บทบาทเชิงรุก | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ HRD Proactive 1 : บทบาทเชิงรุก, ตัวอย่าง HRD Proactive 1 : บทบาทเชิงรุก, บทความ HRD Proactive 1 : บทบาทเชิงรุกจากสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันนั้นทำให้บทบาทของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ต้องปรับบทบาทของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป  

ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องแสดงบทบาทเชิงรุก (Proactive) เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยร่วมในการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลขององค์การ (Strategic Facilitator)  

ลดบทบาทการส่งมอบการฝึกอบรม (Training Deliverer) ก็คือลดบทบาทในการสอนเอง ให้ผู้มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละสาขาอาชีพ (Professional) เป็นผู้ช่วยสอน

ลดความสำคัญของการฝึกอบรมในชั้นเรียน (Classroom Based Training) เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning)  (อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี)            

ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ จึงเริ่มต้นการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นอันดับแรกเน้นการทำงานเชิงรุก (Proactive) เข้าไปพบบุคลากรกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้ามาอ่านหรือเข้ามาเขียน Blog  ในแหล่งแบ่งปันความรู้ Cop HRD” ซึ่งเป็นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ต้องลงทุน สามารถเริ่มต้นได้เลยสำหรับทุก ๆ คน

โดย :  ขนิษฐา  เมฆอรุณกมล

จำนวนผู้ชม 2497 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ