ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม

ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม, ตัวอย่าง ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม, บทความ ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม

    
 
ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม
 
 
 
 
ในองค์การที่มีขนาดใหญ่  ส่วนมากฝ่ายการพนักงานมักจะเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือหัวหน้างานในสายงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมด้านการฝึกอบรมให้ ซึ่งลักษณะการจัดและบริการที่ให้นั้นมีตั้งแต่การเข้าไปช่วยจัดโปรแกรม จัดกำหนดการฝึกอบรมและจัดชั้นเรียน การช่วยคัดเลือกและช่วยให้การอบรมแก่ผู้ที่จะเป็นผู้อบรม หรือ “Training the Trainer”  รวมตลอดทั้งการช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรม และการเป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานที่ให้บริการในการอบรมจากภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ในองค์การที่มีขนาดใหญ่มากๆ นั้น งานด้านการฝึกอบรมนี้มักจะมีการแยกตัวออกโดยจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ และเป็นเอกเทศที่จะทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน และจะมีความสัมพันธ์โดยตรงที่ให้ขึ้นอยู่กับฝ่ายที่เกี่ยวกับการพนักงาน แต่สำหรับองค์การที่มีขนาดเล็กซึ่งจำนวนพนักงานมีน้อย การมีหน่วยงานฝึกอบรมโดยตรงนั้น ย่อมเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้น งานฝึกอบรมส่วนใหญ่ในระยะเริ่มแรกจึงมักตกอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่เป็นหัวหน้างานโดยตรงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
 
สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก เนื่องจากการจัดฝึกอบรมด้วยตนเองอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อย ตลอดจนถ้าผู้บริหารในสายงานเป็นผู้จัดทำเอง ก็อาจจะถูกจำกัดด้วยเวลา ในกรณีเช่นนี้ หลากหน่วยงานจึงมักนิยมใช้วิธีส่งพนักงานของตนไปใช้บริการฝึกอบรมจากาภายนอกที่มีบริการมากขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่พยายามให้บริการด้านนี้อยู่บ้าง ซึ่งจะเป็นการประหยัดต้นทุนและได้ประโยชน์ตามสมควร
 
อย่างไรก็ตาม การอาศัยการฝึกอบรมจากภายนอก ย่อมีผลเสียที่จะเกิดความไม่คล่องตัวที่จะไม่สามารถให้การฝึกอบรมได้ผลเป็นการจำเพาะสำหรับพนักงานของตนตามที่ต้องการ ขอบเขตการใช้บริการจากภายนอกส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นไปในทำนองเดียวของการให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกอบรม หรือศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องทั่วไปที่เป็นพื้นฐานกว้างๆ เท่านั้น และการฝึกอบรมเพิ่มเติมในข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ต้องการมากที่สุดนั้น ก็จะดำเนินการได้เป็นการภายในโดยไม่ต้องเสียเงินมากนัก ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลสมบูรณ์ขึ้น
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 4470 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน