SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การจัดแผนการฝึกอบรม

การจัดแผนการฝึกอบรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดแผนการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การจัดแผนการฝึกอบรม, บทความ การจัดแผนการฝึกอบรม

    
การจัดแผนการฝึกอบรม
 
 
นอกเหนือจากการจัดให้มีการปฐมนิเทศแล้ว เมื่อพนักงานได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งและต่อเนื่องกันไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นงานสำคัญที่ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้างานส่วนใหญ่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ เรื่องความจำเป็นในการที่จะต้องให้มีการฝึกอบรม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นหนทางที่องค์การสามารถสำเร็จวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมนี้ พนักงานเก่าก็จะมีโอกาสได้รับความรู้ความสามารถที่ดีตลอดเวลา ตามทันกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ๆ ทำนองเดียวกับพนักงานใหม่ก็จะมี โอกาสได้รับการฝึกฝนและพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเกี่ยวกับการผลิตเป็นอันมาก ก็ยิ่งทำให้ความจำเป็นเรื่องการฝึกอบรมมีความสำคัญยิ่งกว่าแต่ก่อน
 
ทั้งนี้เพราะเหตุประการต่างๆ คือ
  1. งานบางอย่างได้มีขอบเขตขยายกว้างขึ้น ทำให้พนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม
  2. ในทางกลับกัน งานบางอย่างตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ต้องการใช้บุคคลที่มีความชำนาญที่แคบลงเฉพาะเรื่องอย่างมากขึ้น
  3. นอกจากนี้ งานหลายชนิดก็อาจหมดสิ้นไปโดยมีงานใหม่ที่จัดขึ้นใหม่ทดแทน เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำบัญชีแทนการลงบัญชีด้วยมือ
 
สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ผู้บริหาร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้รับผิดชอบในฝ่ายการพนักงาน จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพนักงานให้มีความสามารถตามทันกับการเปลี่ยนแปลงของงานต่างๆ ทั้งนี้ก็โดยการอาศัยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมเป็นเครื่องช่วยที่สำคัญ
 
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 9482 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ