ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม

บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม, ตัวอย่าง บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม, บทความ บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม


บทบาทของผู้ทำหน้าที่ของ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม
 
 
โดยปกติแล้ว ผู้บริหารด้านการฝึกอบรมจะเป็นผู้ทำหน้าที่บริหารโครงการ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของของหน่วยงานฝึกอบรม ทำหน้าที่วางแผนปรับปรุงการทำงาน มีความรู้ในการดำเนินงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม พัฒนาบุคคลโดยการวางแผนดำเนินการฝึกอบรม โดยมีบาทบาทในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือการวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ตั้งแต่การกำหนดหลักสูตร วิธีการ แหล่งวิทยากรที่จัดมาฝึกอบรมให้ได้ผล เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคล การบรรจุ  การโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ของบุคคล เพื่อความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความสามารถการเป็นครูสอน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่ดี เข้าใจงานฝึกอบรมและอำนวยการฝึกอบรมได้
 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านฝึกอบรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ คือ
 1. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
 2. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม
 3. กำหนดมาตรฐาน นโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม
 4. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
 5. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 6. เจรจาและทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลจากภายนอกองค์การ ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม
 7. ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ
 8. ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
 
 
คุณสมบัติของผู้บริหารด้านฝึกอบรม
 1. สำเร็จการศึกษาในวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารองค์การ เป็นต้น
 2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม
 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการประเมินโครงการฝึกอบรม
 4. มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการบริหาร
 5. มีทักษะการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในระดับล่างจนระดับบนสุดขององค์การ
 6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งในรูปของการเขียนและการพูด
 7. มีความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีความคิดสร้างสรรค์
 
 
 
 
โดย อาจารย์เกื้อจิตร  ชีระกาญจน์
จำนวนผู้ชม 5303 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน