ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม

บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม, ตัวอย่าง บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม, บทความ บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม


บทบาทที่สำคัญ ของนักฝึกอบรม
 
 
หลายคนเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คือผู้สอน หรือวิทยากร (Trainer)  ซึ่งแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาจแบ่งออกได้ดังนี้
 
  1. เป็นผู้สอน (Learning Specialist)  ซึ่งก็คือผู้ที่สามารถนำความรู้ประสบการณ์จากทฤษฎีถ่ยทอดออกมาโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้ความต้องการในการฝึกอบรมบรรลุตามที่วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องทราบความจำเป็นในการฝึกอบรม จึงจะทำหน้าที่อบรมได้ตรงตามความต้องการหรือตามความจำเป็นในการฝึกอบรม ต้องออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและหาวิธีถ่ายทอดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 
ดังนั้นผู้สอนจึงต้องออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยจะต้องทำหน้าที่ในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม กำหนดวัตถุประสงค์ จัดหลักสูตร สาระสำคัญในหลักสูตรและกำหนดเทคนิคที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสม และประเมินผลการฝึกอบรมว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไร
  1. เป็นที่ปรึกษา  (Consultant)  หน่วยงานฝึกอบรมต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายในองค์การ ลักษณะของการให้คำปรึกษา อาจทำในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
            -   ช่วยผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ขององค์การ
            -   ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารว่างานฝึกอบรมสามารถช่วยองค์การในแง่ใดและอย่างไร
            -   ช่วยวิเคราะห์และสำรวจว่าปัญหาในองค์การจะแก้ไขด้วยวิธีใดได้บ้าง ซึ่งถ้าพิจารณาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ฝึก
                อบรมอาจต้องทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน
 
 
โดย อาจารย์เกื้อจิตร  ชีระกาญจน์
จำนวนผู้ชม 2922 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน