ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรม

หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรม | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรม, ตัวอย่าง หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรม, บทความ หน้าที่และคุณสมบัติผู้นำกิจกรรม


หน้าที่ของ "ผู้นำ นันทนาการ"
สร้างความ   สนุก - สะดวก - ปลอดภัย - เป็นกันเอง - ประทับใจ  ให้กับทุกคน (มิใช่บางคน)
 
ข้อพึงระวัง
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  ไม่ใช้ภาษาหยาบโลน  หรือ  ภาษาที่ไม่สุภาพ  ห้ามคลุกคลีใกล้ชิด กับผู้เล่น  อย่างออกหน้าออกตา  ควรทำตัวให้มีความเป็นกันเองกับผู้เล่นอย่างเสมอภาคกัน
 
คุณสมบัติ   ผู้นำนันทนาการ
คุณสมบัติ  ผู้นำเพลง
มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความรับผิดชอบ
อดทน
เสียสละ
ให้ความรัก  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค
มีความเชื่อมั่นในตนเอง  (พอประมาณ)
มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
แม่นเนื้อร้อง  ทำนอง  ขั้นตอน
ร้องชัด
ใช้สายตามองจิกให้ทั่วทุกคน
ท่าทางดี  (ยืนในที่ๆ เห็นได้ชัดเจน)
มีเทคนิคดี  (ไม่ควรถามว่าได้หรือยัง)
 
กระบวนการกลุ่ม
คนเราต่างได้รับการปลูกฝังพัฒนามาจากครอบครัว  ครู  อาจารย์  กลุ่มเพื่อน  และสังคมสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว นอกจาสิ่งเหล่านี้   แล้ว เราอาจได้รับการพัฒนาจาก "กระบวนการกลุ่มอีกด้วย  นั่นคือ  ถ้าเราจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศของกลุ่มจำเป็นต้องอยู่ใน  ที่ที่เราต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ในสภาวะของกลุ่ม  ซึ่งอิทธิพลของกลุ่มจะบีบบังคับพฤติกรรม  และศักยภาพให้เป็นไปตามทิศทางที่  กลุ่มพึงประสงค์   นั่นคือ  เราสามารถสร้างพฤติกรรม และพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นให้เป็นไปตามต้องการ  เช่น  รู้จัก,สนิมสนมใน  ระยะเวลา อันสั้น  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
 
กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้น
 1. Ice-Breaking  (ทลายเกราะน้ำแข็ง) 
      เป็นกระบวนการพฤติกรรมซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์  เมื่อเข้าไปสู่สังคมใหม่ก็จะรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัย  ไม่คุ้นจึงสร้าง  พฤติกรรมที่เก็บตัว  ไม่กล้าพูดคุย  เสมือนว่า  มีเกราะน้ำแข็งปิดล้อมตนเองอยู่  ดังนั้นขั้นแรกสุดของกระบวนการกลุ่ม ก็คือการทลาย  พฤติกรรมเหล่านี้
 2. Human-Relation  (สร้างมนุษย์สัมพันธ์)
       เมื่อผ่านขั้นแรกมาแล้ว  ก็จะเกิดความรู้สึกกล้าขึ้นมา   ดังนั้นเราต้องสร้างให้สมาชิกในกลุ่มเกิดขั้นนี้ให้ได้ 
 3. Creation  (สร้างสรรค์)
      เป็นการที่ทำให้กล้าที่จะแสดงออก  โดยใช้วิธีการพยายามสร้างโอกาสให้พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องยอมรับว่าแต่ละคน  มีศักยภาพไม่เท่ากัน
 4. Brain-Storming  (ระดมความคิด)
      เป็นการปลูกฝังให้รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย  รู้จักเปิดใจให้เป็นกลาง  รับฟังความเห็นของผู้อื่น 
 
จำนวนผู้ชม 7183 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน