SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การพัฒนาองค์กร (OD)

การพัฒนาองค์กร (OD) | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กร (OD), ตัวอย่าง การพัฒนาองค์กร (OD), บทความ การพัฒนาองค์กร (OD)


หากเราเปรียบเทียบการทำงานของเราทุกๆ  วัน ที่เราทำซ้ำไปซ้ำมา ซ้ำมาซ้ำไป ทุกวี่ทุกวันนั้น เป็นเหมือน
  เกม  เกมหนึ่ง
  เกมที่มีจุดเริ่มต้น  Start Point คือ การสมัครเข้ามาทำงาน
  เกมที่มีจุดจบ  Ending Point คือ การเลิกทำงาน  จากการลาออก หรือ เกษียณ
  เกมที่มีคะแนน  เป็น เงินเดือนหรือโบนัส ให้เก็บสะสมทุกเดือน ทุกปี
  เกมที่ต้องใช้ทั้ง  ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งหมด
  ลงมือลงแรง  ทั้งแรงกาย แรงสมอง แรงใจ ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
  เราจะต้องเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆ  ตั้งแต่เริ่มเกม จน จบเกม เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกวันจนเราชำนาญ เราเรียกว่า
 
  วงจรแห่งการทำงาน
  ยกตัวอย่างเช่น
 
งาน Input Process Output Feedback
ฝ่ายผลิต วัตถุดิบ แปรรูป สินค้า QC
ฝ่ายขาย คำสั่งซื้อ ขาย รายได้ กำไร
ฝ่ายบริการ ความคาดหวัง บริการ ความพอใจ ใบประเมิน
แม่บ้าน บริเวณสกปรก ทำความสะอาด บริเวณสะอาด ตรวจสอบ
  ทุกๆ คน  ในทุกๆ งานล้วนแล้วแต่มีกระบวนการทำงานตามวงจรแห่งการทำงานทั้งสิ้น
  ต่อมา  เกมนี้ไม่สามารถเล่นได้ด้วยคนเดียว ต้องมีคนมาเล่นช่วย เป็นทีม
  เพื่อให้ทีมนี้สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยดี  จึงต้องมี สิ่งเหล่านี้ คือ
  การบริหาร  (Administrate)
 

เพื่อทำให้คนหลายๆ  คนทำงานเดียวกันหรือแม้กระทั่งทำงานที่แตกต่างกัน

  แต่เป้าหมายเดียวกัน ได้สำเร็จลุล่วงไปในทิศทางเดียวกัน
  มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
  เหมือนกับเราที่มีคันบังคับเกม  เพื่อให้เกมนั้นเป็นไปตามจุดหมายของเรา เรียกว่า
 
  วงจรแห่งการบริหารงาน
  ต่อมา  เกมที่เราต้องใช้หลายคนเล่นพร้อมๆ กัน มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่สามารถตอบสนอง  โลกยุคปัจจุบัน
  ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี  ด้านความต้องการที่ซับซ้อนและสูงขึ้นของคน
  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ล้านแปด หมื่นเก้า
  เห็นไหมครับ  เกมที่เมื่อก่อนเราเล่นคนเดียวได้ ต่อมาต้องใช้คนหลายคนเล่นด้วยกัน  เพื่อทำงานเพิ่มขึ้น
  ให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันกับเกมอื่นๆ  จากคู่แข่งของเราที่เขามีเกมใหม่ๆ มาเสนอ
  เราจึงต้อง  พัฒนาทั้งวิธีการเล่นเกม และ การบริหารเกม ขึ้นมาใหม่ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
  ทั้งเพื่อให้คนหลายคนที่ทำงานตามเป้าหมาย ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น  ดีขึ้น
  แต่ใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ส่งตรงไปยังลูกค้า ได้รับความพึงพอใจ
  ถึงขั้นประทับใจมากกว่าคู่แข่ง เราเรียก “นวัตกรรมแห่งการทำงาน” เหล่านี้  ทั้งหมดว่า
  การพัฒนา  (Development)
  หากจะกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” มีหลากหลายมุมมองมาก เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน อาทิเช่น
 
การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาทีมงาน
การพัฒนาหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบริษัท
การพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาประเทศ
ฯลฯ
  ทั้งหมดนี้  ไม่ว่าจะเริ่มจากการพัฒนาตนเอง จนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกว่า “การพัฒนาองค์กร (OD)”
  ในองค์กรธุรกิจนั้น การพัฒนาองค์กร เราสามารถพัฒนาธุรกิจได้ด้วยการพัฒนาทั้ง  การทำงาน และ
  การบริหารงาน ดังภาพ
 
  วงจรแห่งการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
  จะกล่าวได้ว่า  การพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจนั้น ก็คือ
  การพัฒนากระบวนการทำงาน ให้ทำงานได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ผลผลิตมากขึ้น 
  โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และ พัฒนากระบวนการบริหาร
  ให้สามารถดูแลการทำงานได้อย่างเต็มที่ที่สุด โดยคนทำงานมีความเต็มใจ และ 
 

สุขใจที่จะทำงานได้มากที่สุด นั่นเอง

 

บทความโดย : นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล 

จำนวนผู้ชม 2258 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ