ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

การพัฒนาองค์กร (Organization Development) | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กร (Organization Development), ตัวอย่าง การพัฒนาองค์กร (Organization Development), บทความ การพัฒนาองค์กร (Organization Development)


   คำถามคือ  จะเปลี่ยนไปทำไม
         ก่อนอื่นขอเท้าความ  กับความหมายของคำว่า
         การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
         ซึ่งหมายถึง  กระบวนการใดก็ตามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
         เพื่อให้องค์กรนั้น  เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ ดีขึ้นกว่าเดิม
         คำถามต่อไปที่ทุกคนตั้งคำถามก็คือ
         ทำไมจะต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
         ผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณผู้อ่านฟังครับ
       
         ทฤษฎีกบต้ม ของ Tichyand  Sherman
เขาได้ทดลองนำกบมีชีวิตอยู่  2 ตัว ไปต้มในหม้อที่ใส่น้ำ 2 ใบ ศึกษาปฏิกิริยาของกบแต่ละตัว
หม้อใบแรก  เป็นหม้อน้ำเดือดจัด หม้อใบที่สองเป็นหม้อน้ำที่อุ่นและทำให้ค่อย ๆ ร้อนขึ้นจนเดือด
ได้ทดลองนำกบตัวแรกใส่ในหม้อน้ำที่เดือดจัด  ตัวที่สองใส่ในหม้อน้ำอุ่น ที่ทำให้ร้อนขึ้นจนเดือด
โดยดูว่า  กบตัวไหนจะรอดชีวิต และ ตัวไหนจะตายก่อน
         ผลปรากฏว่า กบที่ใส่ในหม้อน้ำเดือด กระโดดหนีจากหม้อ  ตั้งแต่หย่อนมันลงไปในหม้อ
มันรอดชีวิต แต่กบที่ใส่ในหม้อน้ำอุ่นที่ค่อย  ๆ ร้อนขึ้นกลับตาย
         ที่เป็นเช่นนี้  เขาตีความว่า กบในหม้อน้ำเดือดจะรู้ว่าน้ำร้อน  จึงกระโดดออกมาหลังสัมผัส
น้ำเดือดทันที แต่กบที่อยู่ในน้ำอุ่นจะรู้สึกสบาย  ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าน้ำจะค่อย ๆ อุ่นขึ้นก็
ไม่ยอมกระโดดออกมา ยังคงอยู่ในหม้อน้ำจนกระทั่งน้ำเดือดจนตาย
 
         โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน
สังคมเราปัจจุบันนี้  ก็ไม่ต่างอะไรจาก "หม้อน้ำอุ่นที่ค่อย ๆ ร้อนขึ้นจนเดือด" ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  และดูเหมือนว่า "หม้อน้ำอุ่น" ใบนี้ จะร้อนขึ้นเร็วเสียด้วย เรามาดูตัวอย่างกันถึง
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ที่ผ่านมากันดีกว่า นะครับ
1. ยุคเริ่มแรกคือ ยุคเกษตรกรรม มนุษย์ทำไร่ไถนาทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตั้งแต่ 10,000 ปีก่อน  ค.ศ.
2. ยุคต่อมาคือ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1760 มีการนำเอาเครื่องจักรไอน้ำ
                มาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรทอผ้าและใช้ถ่านหินเป็นพลังงานทางการผลิตระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก
                การยังชีพ  มาเป็นการค้าการขายมากขึ้นเรื่อย ๆ
3. ถัดมาคือ ยุคเทคโนโลยี เริ่มขึ้นช่วง ค.ศ. 1946 มีการประดิษฐ์คิดค้น  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
                ของโลก  ที่ชื่อว่า "ENIAC" ความยาว  80 ฟุต หนัก 30 ตัน ใช้หลอดสุญญากาศ 18,000 หลอด
4. ยุคถัดมาคือ ยุคสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มขึ้นในช่วงที่คอมพิวเตอร์มีราคาไม่แพงมาก  ใคร ๆ
                ก็หาซื้อไว้ใช้งานได้  ยังมีการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกันได้ทั่วโลกในปี ค.ศ.1990
5. ยุคล่าสุดคือ ยุคทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เมื่อโลกทั้งใบได้ถูกเชื่อมโยงให้เล็กลง  ด้วย
                เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น เราก็ได้ยลโฉมประดิษฐกรรมต่าง ๆ มากมายที่ทำ
                ให้โลกเราเล็กลงไปทุกที  จนกระทั่งปัจจุบัน 201X
         ผมขอตั้งข้อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกทั้งใบนี้นะครับ
1. ยุคเกษตรกรรม ใช้เวลา 10,000 ปีกว่าๆ จนมาเป็น  ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
2. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ใช้เวลา 186 ปี กลายมาเป็น ยุคเทคโนโลยี
3. ยุคเทคโนโลยี ใช้เวลา 44 ปี กลายมาเป็น ยุคสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ยุคสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เวลาเพียง 20 กว่าปีเท่านั้น  ก็กลายเป็น ยุคปัจจุบัน
         จากข้อมูลข้างต้น  ผมขอสรุปเอาเองว่า "หม้อน้ำอุ่น" ใบนี้ มันค่อย ๆ ร้อนขึ้น และ
ร้อนขึ้นทุก ๆ  วันจริง ๆ หากโลกที่เราอยู่ค่อย ๆ  เปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวัน มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระดับที่คงที่  แต่ มันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เสียแล้ว
ใครจะรู้บ้างครับว่า  ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ โลกเราอาจจะพบเจอ "ยุคสมัย" ใหม่ ๆ  ที่เกิดจาก
มือมนุษย์ที่คิดค้นอะไรดี ๆ  มัน ๆ ออกมาให้โลกยลโฉมก็ได้
         เราเองก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย
จากการทดลอง ทฤษฎีกบต้ม ที่ผ่านมา  บรรจบกับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่ผมสรุปมาให้
คงไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายครับว่า  "กบในหม้อน้ำอุ่น" ใบที่ท่านและผม กำลังอาศัยอยู่นี้ เราควรจะทำ
อย่างไรกับมันดีครับ  ผมมีตัวเลือกให้ท่านเลือกนะครับ ลองมาดูกัน
1. อาศัยอยู่ในหม้อใบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ  รอชะตากรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มาเร็วมาก
2. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้  โดยการทำตัวเองสวนกระแสสังคม เขาใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
                เราใช้กำลังคนให้มากขึ้น  โดยรอรับค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี
3. กระโดดออกจากหม้อใบนี้  เหมือนอย่างกับกบในหม้อน้ำเดือด ไปอยู่ในหม้อน้ำอุ่นใบใหม่ ที่มี
                ชะตากรรมไม่ต่างกันมากนัก  รอวันที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมาถึง
4. เรามาระดมความคิด  สร้างเครื่องมืออะไรบางอย่าง เพื่อป้องกันความร้อนจากน้ำที่เดือดขึ้น ๆ
                น้ำเดือดขึ้นเท่าไหร่  เจ้าเครื่องมือนี้ มันก็สามารถปรับอุณหภูมิตามไปได้ทุกองศาความร้อน
คงไม่มีคำตอบใด  ถูกต้องสำหรับทุกคำถามครับ

คงมีเพียง  "แนวความคิด" ที่ว่า เมื่อโลกหมุนไป  เราจะต้องหมุนตามให้ทัน

บทความโดย : นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล 

จำนวนผู้ชม 2811 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55399 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน