ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences)

ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences) | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences), ตัวอย่าง ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences), บทความ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Preferences)คุณต้องการอะไรในการทำงาน  เงินเดือน  ประกันสุขภาพ  เผื่อเป็นทางเลือก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หรือไม่แน่ในความคิดทั้งหมดอาจดูง่าย  เป็นปัจจัยง่ายที่คนให้ความสำคัญ ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับพนักงานทั้งหมด  นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  พิสูจน์ให้เห็นว่ามีลักษณะพิเศษมากมายที่มีความสำคัญกับพนักงาน  ดังที่เราเคยได้ยินว่า  “ความสำเร็จสูงสุดคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ”

          อาจจัดระดับพึงพอใจจากข้อมูลต่อไปนี้ 1) ความท้าทาย ความสนใจและงานที่มีความหมาย  2) อัตราเงินเดือนที่สูง  3)โอกาสในการก้าวหน้า  4) งานมีความปลอดภัย เช่น lay off หรือ เสี่ยงต่อไฟไหม้  5) Company stock optionsการมีส่วนรวมในองค์การ  6)ความเหมาะสมด้านเวลาการทำงานและเป็นที่พอใจ 7)สภาพแวดล้อมในการทำงาน    8)การได้รับการยอมรับและเข้าใจจากหัวหน้างาน9)โอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ   10)ได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างาน 11)สอบถามความคิดเห็น หรือให้มีการแสดงออกในงานที่รับผิดชอบ 12)ให้คำปรึกษาเมื่อพนักงานมีปัญหา

จากการสำรวจ 869 มหาวิทยาลัย  จากนักศึกษามากกว่า 50 สถาบันพบว่า ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานคือ ความพอใจในงานที่ทำ, ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน, การให้ความสำคัญกับเงินเดือน,และการมีส่วนร่วมและสามารถยอมรับเงื่อนไขขององค์กร   ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงาน 

-ขนาดขององค์การ จากการสำรวจนักศึกษาปีสุดท้ายจาก 359 มหาวิทยาลัยพบว่า พบว่า 75% ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1000 คน  และอีก 25% ต้องการทำงานกับบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานน้อยกว่า 500 คน   

-ระดับการศึกษา คนที่จบระดับมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังต่องานที่ทำ มากว่าคนที่จบการระดับมัธยมปลาย ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้เปรียบมากกว่า แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงทุกสายอาชีพ เช่น วิศวกร วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ก็แตกต่างกับการเมืองการปกครอง การทำงานของคนหนุ่มสาวย่อมแตกต่างกับผู้อาวุโสกว่า ความแตกต่างระหว่างชนชั้นกรรมกรหรือพนักงานระดับล่างกับพนักงานระดับสูงหรือผู้บริหาร    

ผลประโยชน์ที่พนักงานต้องการอาจเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ หากสภาพแวดล้อมตกต่ำก็จะทำให้งานหายาก พนักงานในองค์การจึงต้องการความมั่นคงในอาชีพการงานที่ทำ เมื่อสภาพเศรษฐกิจแข็งตัวขึ้นงานก็จะมีให้เลือกมากขึ้น จึงเป็นผลให้เกิดความท้าทายในการทำงาน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานและความมั่นคงของเงินเดือน   มีหลายคนที่เข้าทำงานโดยไม่เข้าใจธรรมชาติหรือนโยบายขององค์กรอย่างแท้จริง เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าทำไมพวกเขาจึงลาออกจากงานแรกที่ทำ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความคาดหวังและความแตกต่างในการปฏิบัติงาน นำไปสู่ความขัดแย้งที่เริ่มก่อตัว และแฝงเข้ามาในองค์การ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่พบปะกับตัวแทนองค์การในครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจก็เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญ 

จำนวนผู้ชม 7916 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54354 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน