ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รู้จัก Walk Rally ??

รู้จัก Walk Rally ?? | ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา โดย SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ รู้จัก Walk Rally ??, ตัวอย่าง รู้จัก Walk Rally ??, บทความ รู้จัก Walk Rally ??


 "Walk Rally"  มักจะถูกนำมาประกอบในการสัมมนาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนาน , การ  ทำงานเป็นทีม รวมถึงให้แง่คิดต่างๆ กับผู้ร่วมกิจกรรม  รูปแบบของกิจกรรมฯ นั้น โดยทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็น  กลุ่มต่างๆ และจัดให้แต่ละกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน  แล้วนำผลการทำกิจกรรมภายในฐาน ของแต่ละกลุ่มนั้น  มาประเมินว่า  กลุ่มใด ได้คะแนนสูงกว่ากัน  ถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ แต่ในการประยุกต์รวมเข้ากับการสัมมนานั้น จะมุ่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้   แง่คิด  รู้จักการทำงานเป็นทีม  และความสามัคคีมากกว่า  ฉะนั้นความสำคัญของคะแนน และการเอาชนะกันจึงเป็นเรื่องรองลงไปปัญหาสำคัญในการจัดกิจกรรม "Walk Rally" นั้น  คือ  การเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านกำลังคน  ตลอดจนอุปกรณ์ และกิจกรรมที่มี  ความเหมาะสม  ฉะนั้นจึงควรมีการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมล่วงหน้า  เพื่อลดปัญหาติดขัดในการดำเนินการภายหลัง 
 
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดกิจกรรม "Walk Rally"
1. จำนวนกลุ่มผู้เล่น
      หากผู้เล่นมีจำนวนน้อย ก็จะเกิดความสะดวกมากกว่าผู้เล่นจำนวนมากเนื่องจากดูแลง่าย
และใช้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมน้อยกว่า สำหรับการแบ่งกลุ่มนั้น   ในแต่ละกลุ่มไม่ควรมีสมาชิกมากจนเกินไป เพื่อให้สมาชิก ทุกคนได้มีโอกาสทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง
2. จำนวนเจ้าหน้าที่
      หากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ก็จะเกิดปัญหาในการดูแลเป็นอย่างมาก  จึงไม่สามารถกำหนด
จำนวนฐานให้มีจำนวนมากได้  อาจแก้ไขโดยการให้  เข้าฐานเพื่อทำกิจกรรม ทีละ 2 กลุ่ม
โดยให้ต่างกลุ่มต่างทำกิจกรรมของตัวเอง  หรือให้แข่งขันกันระหว่างกลุ่มก็ได้ 
(แต่ต้องมีการสลับคู่กลุ่มกันบ้าง เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน)
3. จำนวนฐาน
      จำนวนฐานที่จะมีต้องไม่มีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลือง  ทั้งด้านอุปกรณ์ และกำลังคนรวมถึงความสามารถในการดูแล แต่ถ้าน้อยเกิน ไป ก็จะไม่สามารถจัดกิจกรรม  
ให้มีรูปแบบหลากหลายได้มากนัก ส่วน ใหญ่ นิยมกำหนดให้จำนวนฐานมีจำนวนเท่ากับกลุ่ม
ของผู้เล่น แล้วใช ้  วิธีการเวียนฐาน ในการดำเนินกิจกรรม
4. สภาพแวดล้อม
  ก)  สถานที่       -  มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือไม่  (เหมาะสมหรือไม่)  
                               -  หากเป็นบริเวณชายหาด ควรตรวจสอบเวลาน้ำขึ้นน้ำลง   ด้วยเพราะ
                                    จะมีผลต่อกำหนดการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
  ข)  สภาพอากาศ  -  มักจะเกิดปัญหาในช่วงหน้าฝน ที่ต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  
                                     ผู้จัดจึงควรหาสถานที่ในร่ม หรือกิจกรรม อื่นๆ สำรองไว้ด้วย    

เรียบเรียงโดย : อาจารย์เจตนา  สุขเอนก

จำนวนผู้ชม 10782 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน