SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 241 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งกฎหมาย ทนายความ นิติกรประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เสมียนทนายความ
2. นิติกร
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
สถาบัน ปริญญาตรี
สาขา คณะนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายธุรการ
3. กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. พนักงานฝ่ายกฎหมาย
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ที่ปรึกษาการขาย
3. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
3. เสมียรทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สายตรวจ
2. เจ้าหน้ารักษาความสงบ
3. บริกาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.อุบลราชธานี อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. sales executive
2. marketing
3. Sales and marketing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงาน HR
2. WH.
3. งานตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ สุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Sales
2. Sales
3. Sales
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ BTS line, MRT line อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขาย
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สยาม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานกฎหมาย
2. ธุรการ
3. ฝ่ายสินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทนายความ
2. เกียวกับกฎหมาย
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานลูกจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. กฎหมาย
3. เสมียนทนาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานด้านกฎหมาย
2. นิติกร
3. งานฝ่ายทะเบียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. ธุรการ
3. ธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สาทร อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานตั้อนรับภาคพื้นดิน
2. งานธุรการ
3. คัีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กฎหมาย
2. ธุรการ
3. ธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เกี่ยวกับกฏหมาย
2. นิติกร
3. ให้คำปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


  การศึกษาสูงสุด -
สถาบัน -
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง กฎหมาย , หาพนักงาน ทนายความ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง นิติกร

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ