ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 65 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Warehouse Manager
2. Logistics Manager
3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Project Management Office Director
2. Project Management Office Director
3. Project Management Office Director
  การศึกษาสูงสุด Master of Science - Information Technology
สถาบัน Assumption University
สาขา Information Technology
ประสงค์ทำงานที่ AFS นนทบุรี อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Production Manager
2. Operations Manager
3. Logistics Manager
  การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Safety Manager
2. Production Manager
3. วิศวกร ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
สาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุุรี อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. พนักงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบริหาร
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา ฝรั่งเศส
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สาขา การบริหารจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Managing Director
2. Operation Manager
3. Office Manager / Executive Secretary
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Area Manager-Restuarant
2. Area Manager- Coffee
3. Area Manager- Brand fashion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทปราการ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. Project manager
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 56 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. พิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่าย
2. ผู้จัดการแผนก
3. ผู้จัดการส่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ,นนทบุรี อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2. ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. General Manager
2. HR Manager
3. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารสาธารณสุข
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผุ้จัดการสาขา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าี่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กทม , อุดรธานี อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. วิเคราะห์สินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 54 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ต่ำแหน่งงานฝ่ายบุคคล
2. ต่ำแหน่งงานฝ่ายการจัดการ และงานบริหาร
3. ต่ำแหน่งงานฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
สาขา การประกอบการและการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช,สุราษฎธานี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรนุษย์
2. ผู้จัดการแผนกบุคคล
3. ผู้จัดการสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ดนตรี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ผู้บริหาร , หาพนักงาน ผู้จัดการ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53550 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน