SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 273 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งโรงแรม ท่องเที่ยว ภัตาคาร ร้านอาหารประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. นักโภชนาการ
2. เชฟ
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. รีเซฟชั่นโรงแรม
2. หัวหน้าแม่บ้าน
3. ผู้จัดการหมู่บ้าน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.ห้วยขวาง
สาขา เลขนานุการ
ประสงค์ทำงานที่ สุขุมวิท อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยดุสิตธานี
สาขา ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว
ประสงค์ทำงานที่ กทม บางพื้นที่ และ นนทบุรี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานทั่วไป
2. การด์หน้าร้าน
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สถานบันเทิง ผับ ร้านเหล้า คาราโอเกะ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูหรือวิทยากรสอนทำอาหาร
2. เชฟอาหารไทย
3. เชฟเบเกอรี่
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 59 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. .
3. .
  การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนต้น
สถาบัน สถาบันการศึกษาทางไกล(เอกมัย)
สาขา .
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กุ๊ก
2. ผู้ช่วยกุ๊ก
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สยามพารากอน อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Tour Operation
2. ธุรการ ประสานงาน งานเอกสาร
3. ตำแหน่งอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Operation Manager
2. Reservation Manager
3. Product Development
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา จิตวิทยาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and nearby, Nakhon Nayok อายุ 58 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ และ คอนโดมิเนียม
2. ผู้จัดการฝ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. พนักงานบริการในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานประจำshop 3BB
2. พนักงานธุรการ
3. พนักขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา อังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sales executive
2. sales
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่ครัว
2. ผู้ช่วยแม่ครัว
3. กุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.ศรีบุณยานน์
สาขา ตามหลักสูตร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นนทบุรี อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. Front Office รีสอร์ท
3. ทำเบอเกอรรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Parttime
2. barista
3. งานนอกเวลา
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
สาขา ศิลป์-ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทางด้านเอกสาร
2. ทางด้านการผลิต
3. ทางด้านการขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ร.ร นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Reception
2. Cook or Helper
3. Waitress
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. แม่บ้าน
3. ล้างจาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านวังนํ้พัฒนา
สาขา ม.ต้น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงแรม , หาพนักงาน ท่องเที่ยว | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ภัตาคาร ร้านอาหาร

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ