SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 148 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเลคโทรนิค วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสารประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Engineer Maintenance
2. Supervisor
3. Technical
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. sale engineer
2. งานซ่อมแซ่ม เทคนิค
3. site engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. โปรแกรมเมอร์
3. Sales Engineering
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
3. test engineer
  การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรรม
2. อื่นๆที่เหมาะสม
3. อื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ออกแบบไฟฟ้า
3. ควบคุมงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 64 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Product specialist
2. Sale engineer
3. พนักงานธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวไฟฟ้า
2. วิศวสื่อสาร
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า/โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวะ
2. ครู
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกร
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สาขา ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Engineer
2. Engineer
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้า
3. เทคโนโลยีสาระสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Test Engineer
2. Designed Labview
3. Designed PCB
  การศึกษาสูงสุด ีปริญญาโท
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร์ IT
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกร
2. วิศวกร
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.นเรศวร
สาขา สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. พนักงานเรือน้ำมัน
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าในเรือเดินทะเล
2. วิศวกรงานระบบ
3. หัวหน้าช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ในเรือเดินทะเล อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าในเรือเดินทะเล
2. วิศวกรงานระบบ
3. หัวหน้าช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ในเรือเดินทะเล อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
2. R&D
3. Test
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า , หาพนักงาน วิศวกรรมอิเลคโทรนิค | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ