SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 59 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประสานงาน Organizer Event MCประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Event Coordinator
2. Marketing Event
3. Public Relations
  การศึกษาสูงสุด ปี 4
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานOrganizer
2. งานประสานงาน
3. 0
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยวิทยากร
2. งาน event/mc
3. งาน organizer
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนสระแก้ว
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Co-producer
2. Event-coordinator
3. project-coordinator
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา วิทยุและโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. ประชาสัมพันธ์
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา สื่อสารการแสดง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบุคคล
2. ประสานงานขาย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุระการ ประสานงาน
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. พิสูจน์อักษร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สวนดุสิต
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ สาทร สีลม อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ไฟแนนท์
3. เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Staff
2. backstage
3. MC
  การศึกษาสูงสุด ปี1
สถาบัน หอการค้าไทย
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2. ธุรการ
3. ช่างเทคนิก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานประสานงาน
2. งานบุคคล
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คีย์ข้อมูล
2. เบื้องหลังกองถ่าย
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎนคราชสีมา
สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงานอินโดนีเซีย
2. ล่ามอินโดนรเซีย
3. ส่งออก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย
สาขา อิสลามศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศอินโดนีเซี อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทั่วไป
2. ธุรการ
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. สินเชื่อ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างจัดดอกไม้
2. ธุรการ
3. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ , ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. marketing coordinator
2. secretary
3. event
  การศึกษาสูงสุด Bachelor's Degree
สถาบัน Ratchaphruek College
สาขา Tourism and Hotel Management
ประสงค์ทำงานที่ Silom, Sathorn, Khlong-San, Phyathai, Prachautid, Rama II อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. co-producer
2. creative
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา นิเทศศาสตร์ โฆษณา
ประสงค์ทำงานที่ ติดต่อประสานงานลูกค้า ควบคุมงาน ประสานงานทีมงาน อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. staff event
2. พนักงานธุระการ
3. ทัั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จนท. ธุรการประสานงานทั่วไป
2. จนท. การตลาด / จนท.ฝ่ายบุคคล
3. จนท. คลังสินค้า / สโตร์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
สถาบัน โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสหกรรมเกตเวย์ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ประสานงาน , หาพนักงาน Organizer | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง Event MC

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ