ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 361 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งIT คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Roustabout Offshore
2. Rig Cleaner
3. Roughneck
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ Offshore อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ออกแบบดีไซน์
2. มัลติมีเดียดีไซน์
3. กราฟฟิกดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขปราจีนบุรี
สาขา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2. ฝ่ายบุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Webmaster
2. Sale Executive
3. Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ธนาคาร
3. IT Support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รัตนบัณฑิต
สาขา บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูคอมพิวเตอร์
2. ครูปฐมวัย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร.ศรีวิชัย ภาคใต้ สงขลา
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา พัทลุง สตูล อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Video editor
2. UX/UI
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริิญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สามารถเดินทางรถด้วยรถไฟฟ้าได้ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานเร่งรัดหนี้สิน
2. ธุรการ
3. เช็คเกอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ/รายการทีวี
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการทีวี
3. กราฟฟิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา สื่อดิจิทัล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. วางแผน
3. จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
สาขา คอมพิเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. ช่างคอมพิวเตอร์
3. IT support
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. it support
2. java programmer
3. java developer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. programmer
2. IT support
3. web programmer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
2. พนักงานขบรถยนต์
3. งานบริการต่าง ๆ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครปฐม/อ.บางใหญ่/เขตตลิ่งชัน/เขตทวีวัฒนา อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA/QC Engineering
2. IT Suport
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
สาขา อิเล็คทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ระยองหรือสถานที่อื่นๆ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ควบคุม หรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดใกล้เคียง อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานสอน IT
2. งานที่ทำในคอมพิวเตอร์
3. อื่นๆแล้วแต่ความต้องการของหน่วยงานและความสามารถ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ(บนดอย) อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คอมพิวเตอร์
2. บริหาร
3. เทคโนโลยี it
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง IT , หาพนักงาน คอมพิวเตอร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128224 คน