SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 361 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งIT คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Web developer
2. Frontend developer
3. งานธุรการ ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. บรรณาธิการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. IT Manager
2. อาจารย์พิเศษ
3. Project Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. IT
2. ธุรการ
3. ครู
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
สาขา ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.นครหลวง จ.อยุธยา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบริษัท
2. พนักงาน IT
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ลำลูกกา , รามอินทรา , สายไหม , หลักสี่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. เซลอินเตอร์เน็ตบ้าน
3. เย็บผ้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กศน.ลพบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ควบคุมคุณภาพการผลิต
2. จัดซื้อ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดปทุมธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. IT Support
2. System Engineer
3. IT Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Webmaster
2. Sale Executive
3. Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ทั่วไป
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3. ครูสอนคอมฯ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ระยอง อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. IT
2. System Admin
3. Network Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต

  การศึกษาสูงสุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานคอมพิวเตอร์
2. พนักงานจัดซื้อ/ธุรการ
3. พนักงานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ปากช่อง อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบดีไซน์
2. มัลติมีเดียดีไซน์
3. กราฟฟิกดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขปราจีนบุรี
สาขา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2. ฝ่ายบุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. วางแผน
3. จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
สาขา คอมพิเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานเร่งรัดหนี้สิน
2. ธุรการ
3. เช็คเกอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ/รายการทีวี
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการทีวี
3. กราฟฟิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา สื่อดิจิทัล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ธนาคาร
3. IT Support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รัตนบัณฑิต
สาขา บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง IT , หาพนักงาน คอมพิวเตอร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ