SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 442 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งบุคคล ฝึกอบรม สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. พนักงานภาคพื้น
2. ทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนสุนันทา
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Training Manager
2. HRD Manager
3. HRd Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สาขา การบริหารพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกงานฝ่ายบุคคล
2. ฝึกงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ฝึกงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา ประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Supervisor
2. Asst HR Manager
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่Payroll
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. ธุรการ
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Employee Relation Manager
2. HR Manager
3. ตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา บริหารการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าส่วน
2. จป.วิชาชีพ
3. หัวหน้าฝีกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฎราชครินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานฝ่ายบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคลและฝึกอบรม
2. HR Section Chife
3. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย HR
2. Sup. HR
3. Senior HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง,มีนบุรี,หนองจอก,บางกะปิหรือใกล้เคียง อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.ฝ่ายธุรการ
3. ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุการ
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต/สำนักงาน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.บริหารงานบุคคล
3. ผจก.ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายบุคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52235 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128142 คน