SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งบุคคล ฝึกอบรม สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ธุรการ
2. การขาย
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา บริหารทรัพยากรย์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการฝ่ายบุคคล
2. พนักงานOffice
3. พนักงานฝ่ายต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา บริหารการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล
2. หัวหน้าแผนกบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม,บางแค อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. รองผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลสรรหาค่าจ้าง
2. งานธุรการ
3. ครูผู้สอน
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา วิชาชีพครู
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Payroll
2. Recuritment
3. Welfare
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR admin
2. ธุรการ
3. ประสานงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กทม.เขตหนองจอก,มีนบุรี,บึงกุ่ม,ลาดกระบัง อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Compensation & Benefits Officer
2. HR Officer
3. HRIS Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.บริหารงานบุคคล
3. ผจก.ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัการ-ทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพทมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายบุคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานฝ่ายบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคลและฝึกอบรม
2. HR Section Chife
3. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกงานฝ่ายบุคคล
2. ฝึกงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ฝึกงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา ประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Supervisor
2. Asst HR Manager
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่Payroll
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52017 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128064 คน