SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 442 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งบุคคล ฝึกอบรม สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัการ-ทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพทมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายบุคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. ธุรการ
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิทยากรบรรยาย Trainer
2. Senior Supervisor
3. Assistant Manajer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เอกท่องเที่ยว )
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่Payroll
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Employee Relation Manager
2. HR Manager
3. ตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Compensation & Benefits Officer
2. HR Officer
3. HRIS Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย HR
2. Sup. HR
3. Senior HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง,มีนบุรี,หนองจอก,บางกะปิหรือใกล้เคียง อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล อายุ 57 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผ้จัดการฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคลสรรหาค่าจ้าง
2. งานธุรการ
3. ครูผู้สอน
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา วิชาชีพครู
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Payroll
2. Recuritment
3. Welfare
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. HR
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝึกอบรม
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอศรีราช - ชลบุรี อายุ 59 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุการ
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต/สำนักงาน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HRD
2. HR
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริหารจัดการ
2. วางระบบงานในสำนักงาน
3. พัฒนาองค์กร
  การศึกษาสูงสุด มินิ MBA
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัดใกล้เคียง อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เงินเดือน
2. เจ้หน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎนครปฐม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม , สมุทรสาคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าจัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ไอที
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Recruitment Supervisor
2. Asst. of HRM
3. Asst. of HR Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

หางาน ทั่วไทย...

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52474 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128191 คน