SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 85 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งนำเข้า-ส่งออก Shipping BOIประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Shipping
2. Customer service
3. พนักงาน รับ-ส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ สุวรรณภูมิ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กุ๊กบนเรือ
2. cook
3. cook
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน กศน.
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ต่างประเทศเเละภายในประเทศ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Overseas business developer
2. English news reader / media
3. Overseas public service administrator
  การศึกษาสูงสุด Postgraduate program
สถาบัน University of Sunderland, England
สาขา Operaitonal Management
ประสงค์ทำงานที่ Nationwide Thailand / Overseas อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Customer Service Manager
2. Import & Export Manager
3. Warehouse Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 59 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
2. Logistics officer
3. Assistance manager
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา ปิโตรเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Shipping
2. งานนำเข้า-ส่งออก
3. ธุรการ/บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา/แหลมฉบัง อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. BOI
2. Import
3. Export
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา MBA Logistics
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. CS.IMPORT
2. BILL
3. sale
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สูโขทัยธรรมมาธิราช
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ แถวสนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานประสานงาน
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หนองบัวลำภู อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. BOI
2. HR
3. Import
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพรช
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนง.ชิปปิ้ง
2. แปลนเนอร์
3. ซัพพลาย
  การศึกษาสูงสุด Bachelor
สถาบัน kasetsart university
สาขา Science (Nautical Science)
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-บางพลี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. BOI Specialist
2. BOI Supervisor
3. BOI
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Phranakhon Rajabhat University
สาขา Program in Strategic Logistics
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Import/Export Documentation
2. Document Support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ,คลองเตย อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขา การจัดการธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ขับรถโฟ็คลิฟ
2. พนักงานจัดส่ง
3. โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน กศน.
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ จ.สระบุรี อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. จัดซี้อ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. Import
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. logistics
2. import-export
3. persona & training
  การศึกษาสูงสุด bachelor degree
สถาบัน ramkhamhaeng university
สาขา political scince
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 56 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Import Export Co ordinator
2. Import Export Co ordinator
3. Import Export Co ordinator
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา Electronic Engineering
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sales representative
2. sales coordinator
3. export/import officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง นำเข้า-ส่งออก , หาพนักงาน Shipping | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง BOI

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ